Show simple item record

dc.contributor.advisorRautamies, Erja
dc.contributor.authorKemppinen, Julia
dc.contributor.authorHeikkinen, Annika
dc.date.accessioned2019-05-17T06:36:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:36:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64014
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka varhaiskasvatuksen opettajat kokevat pätevyytensä kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä toimiessaan. Varhaiskasvatuksen opettajien koetun pätevyyden lisäksi tutkimuksen päämääränä on selvittää sitä, mitkä tekijät vaikuttavat koettuun pätevyyteen ja miten koettu pätevyys näyttäytyy konkreettisesti varhaiskasvatuksen opettajan työssä. Tutkimusaiheen valinnan perusteena on yhä lisääntyvä kulttuurinen monimuotoisuus lapsiryhmissä ja sen tuomat mahdolliset haasteet. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Tutkimukseen osallistui viisi kulttuurisesti moninaisten lasten parissa työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Tutkimuksemme on osana Loikka I – hanketta, joka keskittyy varhaiskasvatuksen laadun ja osaamisen kehittämiseen erityisesti kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajien monikulttuurinen pätevöityminen tapahtuu ennen kaikkea kokemuksen kautta oppimisena. Kokemuksen kautta oppimiseen voidaan sisällyttää työhistorian pituus ja sen varrella kertyneet jatkokoulutukset. Pätevyyden kannalta merkittäväksi nähtiin myös omaan persoonaan liitettävissä olevat tekijät, joista keskeinen ja runsaasti mainintoja saanut oli asenne. Omaan ammattitaitoon liitettävä vuorovaikutusosaaminen sai myös runsaasti mainintoja. Työyhteisön vaikutus oli niin ikään tärkeässä roolissa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat kokevat pätevyytensä olevan riittävä suhteessa työn vaatimustasoon. Kuitenkin tulee vastaan tilanteita, joissa pätevyyden tunne saattaa horjua, mutta haastateltavilla oli keinoja selvitä näistä tilanteista.fi
dc.format.extent63
dc.language.isofi
dc.subject.otherammatillinen pätevyys
dc.subject.otherinterkulttuurinen kompetenssi
dc.titleVarhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia pätevyydestään kulttuurisesti moninaisissa lapsiryhmissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905172645
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record