Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorKylmälä, Sara
dc.date.accessioned2019-05-15T07:36:11Z
dc.date.available2019-05-15T07:36:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63950
dc.description.abstractNopean sarjallisen nimeämisen taidolla (Rapid Automatized Naming, RAN), eli taidolla nimetä sarjallisesti esitettyjä tuttuja ärsykkeitä, on tutkimusten mukaan voitu ennustaa lapsen tulevaa laskusujuvuutta. Laskusujuvuudella tarkoitetaan peruslaskutehtävien, kuten yhteen- ja vähennyslaskujen, nopeaa ja tarkkaa laskemista. Laskusujuvuus kehittyy yleensä koulunkäynnin alkuvuosina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin ensimmäisellä luokalla mitattu RAN ennustaa lapsen kolmannen luokan yhteen- ja vähennyslaskusujuvuutta. Analyysimenetelmänä käytettiin monimuuttujaista lineaarista regressioanalyysia. Lapsen sukupuoli, vanhemman koulutustaso ja lapsen työmuisti kontrolloitiin. Tämä tutkimus on toteutettu osana FLARE-hanketta, jossa on tutkittu lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuutta Keski-Suomen alueella. Tässä tutkielmassa oli 180 tutkittavaa. RAN-tehtävissä lapset nimesivät esineiden kuvia, kirjaimia sekä numeroita ja laskusujuvuustehtävissä laskivat yhteen- ja vähennyslaskutehtäviä. Molemmissa tuli olla mahdollisimman nopea ja tarkka. Tulosten mukaan RAN ennustaa lapsen myöhempää laskusujuvuutta ja myös työmuisti on itsenäinen laskusujuvuuden selittäjä. Sukupuolittaisissa tarkasteluissa tyttöjen ja poikien välillä näkyi eroja erityisesti vähennyslaskussa. Pojilla RAN ennusti vähennyslaskusujuvuutta, mutta tytöillä näin ei ollut. Koska pojat olivat tyttöjä hieman sujuvampia laskijoita, tulos voi selittyä sillä, että pojat hakivat laskujen vastauksia pitkäkestoisesta muististaan, kun tytöt luottivat vielä vähemmän kehittyneisiin laskustrategioihin. Siten laskeminen saattoi vaatia tytöiltä myös enemmän työmuistin käyttöä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, että RAN-testiä voitaisiin käyttää osana laskemisen sujuvuuspulmien varhaista tunnistamista. Koska laskusujuvuus on yhteydessä lapsen matemaattisiin taitoihin, olisi tärkeää tunnistaa sujumattomat laskijat. Näin saadaan tarjottua myös oppimisen tukea sitä tarvitseville mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen tuen aloittaminen ehkäisee vaikeuksien syvenemistä ja vaikutuksia pitkällä aikavälillä.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.othernopea sarjallinen nimeäminen
dc.subject.otherlaskusujuvuus
dc.titleEnsimmäisellä luokalla mitatun nopean sarjallisen nimeämisen yhteys laskusujuvuuteen kolmannella luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152593
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoalakoululaiset
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysomatematiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record