Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorGummerus, Jenni
dc.date.accessioned2019-05-15T05:37:21Z
dc.date.available2019-05-15T05:37:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63936
dc.description.abstractInformaatioteknologian (IT) hyödyntäminen on tänä päivänä jokaiselle yritykselle tärkeää, sillä sen avulla yritys pystyy esimerkiksi kehittämään tuotteiden ja palveluiden laatua sekä vähentämään kustannuksia. IT:n hyödyntämisellä voidaan nähdä myös olevan vaikutuksensa yrityksen tuottavuudelle. Jotta IT:aa pystytään hyödyntämään ja sitä edeltävä käyttöönotto onnistuu, on myös IT omaksuttava. Oman haasteensa IT:n omaksumiselle tuo esimerkiksi johdon kouluttamattomuus sekä resurssien puute, joista usein pienemmät yritykset kärsivät. IT:n omaksumiseen on erityisesti pk-yrityksissä kiinnitettävä huomiota, sillä niiden osuus on ympäri maapalloa yrityksistä korkea ja ne luovat uusia työpaikkoja sekä talouskasvua. Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkitaan IT:n omaksumista ja omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä pk-yrityksissä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita organisatorisista tekijöistä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Organisatorisia tekijöitä, jotka vaikuttavat omaksumiseen on monia. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yrityksen koko, rakenne, tavoitteet, johto, ihmiset ja kulttuuri sekä yrityksen absorptiivinen kapasiteetti. Pkyrityksissä johtajalla on usein liiketoiminnassa keskeinen rooli, kuten myös IT:n omaksumisen onnistumisessa. Johtaja toimii esimerkkinä ja tekee pienimmissä yrityksissä keskeiset päätökset, jolloin johtajan ominaisuudet ja asenne vaikuttavat päätöksiin. Johtaja on myös tärkeässä roolissa antamassa tietoa uudesta IT:sta työntekijöilleen. Työntekijöiden tietoisuus muutoksesta sekä heidän sitoutumisensa johtajan lisäksi helpottaa omaksumista. Omaksumista auttaa myös avoin ja epätietoisuutta välttävä kulttuuri sekä hyvä yrityksen absorptiivinen kapasiteetti. Eri organisatoriset tekijät on tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä vaikuttavista tekijöistä IT:n omaksumiseen pk-yrityksissä.fi
dc.description.abstractThe utilization of information technology (IT) is nowadays important for every company because it improves the quality of products and services as well as it reduces costs. It is also evident that the utilization of IT affects the productivity of companies. In order to be able to utilize and implement IT effectively, IT adoption must be successful. The lack of resources and management education, often suffered by SMEs, are examples that challenge IT adoption. There is a need to pay attention to the success of the IT adoption in SMEs, because their share of the global economy is high and these companies create jobs and economic growth. This bachelor's thesis is a literature review that investigates IT adoption and factors that influence IT adoption in SME. Especially, we are interested in organizational factors. There are many organisational factors that affect IT adoption. These factors include for example company size, structure, goals, management, people, culture and absorptive capacity. In SMEs, the leader has often a major role in a business and success of IT adoption. The management shows an example and makes often key decisions in SMEs and for this reason the characteristics and attitude of a leader can affect these decisions as well as IT adoption. The management has also an important role to give information about the new IT to the employees. In addition, the employees’ awareness of change and their commitment facilitate IT adoption. Also, organisational culture that is open and avoids uncertainty as well as good absorptive capacity help adoption. Different organizational factors have been identified as a key issue contributing factors in IT adoption in SMEs.en
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.otherinformaatioteknologian omaksuminen
dc.subject.otherorganisatoriset tekijät
dc.titleOrganisatoristen tekijöiden vaikutus informaatioteknologian omaksumiseen pk-yrityksissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905152578
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoomaksuminen
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record