Show simple item record

dc.contributor.advisorRaatikainen, Juhani
dc.contributor.authorPehkonen, Laura
dc.date.accessioned2019-05-08T08:47:59Z
dc.date.available2019-05-08T08:47:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63822
dc.description.abstractRahoitusmarkkinoilla on havaittu esiintyvän useita säännönmukaisia kausittaisuuksia, joita kutsutaan anomalioiksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään anomalioista tunnetuimpaan eli tammikuuilmiöön. Ilmiö on todiste tehokkaiden markkinoiden hypoteesia vastaan. Ilmiötä on tutkittu paljon erilaisin menetelmin ja tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Useimmissa tutkimuksissa ilmiön on kuitenkin havaittu esiintyvän erityisesti markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeissa.Ilmiön selittäjiksi on esitelty useita syitä, joista tunnetuimmat ovat verohypoteesi, informaatio-hypoteesi ja portfolion uudelleenmuodostamis -hypoteesi. Osassa tutkimuksista ilmiön on havaittu heikenneen tai jopa kadonneen markkinoilta. Tutkielmassa esitellään laaja historiallinen kirjallisuuskatsaus, jonka avulla pyritään luomaan kokonaiskäsitys ilmiöstä, sen syistä ja sen ajallisesta kehittymisestä. Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä luvussa esitellään uudempia tutkimuksia, joissa ilmiön yhteyttä markkinoiden volatiliteettiin on tutkittu epälineaaristen mallien avulla. Kyseiset tutkimukset toimivat perustana tämän työn empiiriselle tarkastelulle. Empiirisessä osiossa tutkitaan vuosien 1926-2018 aineistolla ilmiön ehdollisuutta volatiilisuuden vaihtelulle Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Tarkastelu suoritetaan hyödyntämällä lineaarista regressiomallinnusta sekä epälineaarista tasaisen rakennemuutoksen mallia. Tasaisen rakennemuutoksen mallissa volatiilisuutta mittaavien muuttujien vaikutus saadaan mallinnettua eksplisiittisesti. Lisäksi testataan ilmiön ajallista kehittymistä sekä yrityskoon yhteyttä ilmiöön. Tulokset osoittavat että tuotot vaihtelevat ajassa ja täten ilmiön havaitaan olevan regiimiriippuvainen. Realisoituneen volatiliteetin voidaan havaita olevan ainakin yksi tekijöistä jolla on vaikutusta regiimiin. Tulos eroaa eri yrityskoiden välillä. Tammikuuilmiötä havaitaan kummankin mallin perusteella esiintyvän markkina-arvoltaan pienten yhtiöiden osakkeiden lisäksi myös suurten yhtiöiden osakkeissa. Lisäksi tulokset osoittavat, että myös Fama ja French - faktorimuuttujien vaikutus on regiimiriippuvaista.fi
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.subject.othertammikuuilmiö
dc.subject.otheryrityskoko
dc.subject.otherosaketuotot
dc.subject.otherrealisoitunut volatiliteetti
dc.titleTammikuuilmiö ja volatiilisuus Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082487
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoanomaliat
dc.subject.ysovolatiliteetti
dc.subject.ysoportfoliot
dc.subject.ysoosakkeet
dc.subject.ysorahoitusmarkkinat
dc.subject.ysoyhtiöt
dc.subject.ysoarvopaperit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record