Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorVuori, Tuomas
dc.contributor.authorPöntinen, Joel
dc.date.accessioned2019-05-08T08:08:34Z
dc.date.available2019-05-08T08:08:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63812
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää matematiikan aineenopettajien kokemuksia ja käsityksiä matematiikan ylöspäin eriyttämisestä osana yleistä tukea. Tutkimuksen aineisto kerättiin Webropol-kyselylomakkeella marraskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 25 matematiikan aineenopettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulokset osoittivat, että matematiikan aineenopettajat tunnistivat lahjakkuutta havainnoimalla oppilaan matemaattista ajattelua ja työskentelytapoja sekä hyödyntämällä erilaisia testejä. Opettajat luottivat myös omaan kokemukseensa lahjakkuuden arvioinnissa ja tekivät vaihtelevasti yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Ylöspäin eriyttämisen keinoina opettajat käyttivät opetuksen rikastamista ja nopeuttamista. Tulosten mukaan opetuksen ylöspäin eriyttämisen haasteita olivat suuret ja heterogeeniset opetusryhmät sekä resurssipula, kuten ajan riittämättömyys. Kehityskohteina nähtiin sähköisten oppimateriaalien ja monipuolisten oppimismenetelmien parantaminen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että lahjakkaat oppilaat eivät saa tällä hetkellä riittävästi tukea oppimiseensa, sillä opettajien aika kuluu usein heikommin pärjäävien oppilaiden tukemiseen. Opettajat tarvitsevat lisää tietoa lahjakkuuden tunnistamisesta ja keinoista tukea lahjakkaita oppilaita.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.otherylöspäin eriyttäminen
dc.subject.otheryleinen tuki
dc.titleMatematiikan ylöspäin eriyttäminen yleisessä tuessa : matematiikan aineenopettajien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905082479
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysolahjakkuus
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysomatemaattinen lahjakkuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record