Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkinen, Silja
dc.date.accessioned2019-05-02T07:25:17Z
dc.date.available2019-05-02T07:25:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63697
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella, millaisena historian opetus näyttäytyy luokanopettajien kuvailemana. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia merkityksiä luokanopettajat antavat historian opetuksen tehtävälle ja millaisia opetuskäytänteitä luokanopettajilla on historian opetukseen. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin laadullista kyselylomaketta ja tutkimukseen osallistui yhteensä 33 luokanopettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että luokanopettajat pitävät historiaa merkityksellisenä oppiaineena. Historian opetusta perusteltiin tiedollisilla sekä taidollisilla päämäärillä. Tulokset osoittivat luokanopettajien käyttävän monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä historian opetuksessaan. Luokanopettajat kuvailivat käyttävänsä opettaja- ja oppikirjajohtoisia, elämyksellisiä ja oppilaita aktivoivia opetusmenetelmiä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta luokanopettajien pitävän historiaa tärkeänä oppiaineena, jonka kautta oppilaat saavuttavat opetussuunnitelman mukaisia tiedollisia sekä taidollisia tavoitteita. Tehtävän ja tavoitteiden kuvailussa kuitenkin korostuu yhä historian ymmärtäminen sen tiedollisessa merkityksessä. Luokanopettajien kuvailusta voidaan päätellä, että historian opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, mutta opettaja ja oppikirjajohtoisuus korostuvat yhä eniten. Luokanopettajien kuvailut viestivät perinteisen historian opetuksen jatkumisesta, vaikka historiasta on pyritty jo vuosikymmenten ajan muokkaamaan taidollisempaa ja ajattelua kehittävämpää oppiainetta.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.titleDinosauruksista nykyhetkeen : historian opetus luokanopettajien kuvailemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022373
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomerkitys (filosofia)
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record