Show simple item record

dc.contributor.authorKinnunen, Katarina
dc.date.accessioned2019-05-02T06:33:55Z
dc.date.available2019-05-02T06:33:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63685
dc.description.abstractTämän tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on tarkastella animoidussa tieteisfiktiokomediassa, Rick and Morty (2013–), esiintyvää kielivaihtelua, sekä tutkia vaihtelun ilmenemistä ja vaikutusta sekä katsojan että ohjelman sisäisestä näkökulmasta. Kielivaihtelua tarkastellaan myös sen ymmärrettävyyden ja tulkinnan näkökulmista, selvittäen mitä käännös- ja tulkintastrategioita sarja tarjoaa katsojalle automaattisesti, mutta myös mitä strategioita katsoja joutuu väistämättä käyttämään itse ymmärtääkseen sitä osaa kielivaihtelusta, jota ei käännetä. Kielivaihtelu sarjassa nousee esiin luonnollisten kielten käytön seurauksena, mutta pääasiassa se ilmenee sarjassa esitetyn kehitetyn kielen johdosta. Tutkielman toisena päätarkoituksena onkin määrittää kyseessä oleva kehitetty kieli sen rakenteen, roolin ja käytön puolesta. Tutkimuksen kohteena olivat sarjan kolme ensimmäistä tuotantokautta, ja niiden yhteenlasketut 31 erillistä jaksoa. Analyysimenetelmät koostuivat pääasiassa laadullisesta sisällönanalyysista, jonka avulla data jaettiin useisiin lohkoihin eri teemojen mukaan, kuten ’luonnollisten kielten rooli koodinvaihtotilanteissa’ tai ’kehitetyn kielen visuaalinen tulkinta’, jonka jälkeen kerättyä dataa voitiin luokitella ja arvioida sekä laadullisesti, että määrällisesti. Sisällönanalyysin tueksi menetelmiä johdettiin tutkimuskirjallisuudesta, erityisesti eri luokitteluiden muodossa. Eri tutkijat ovat luoneet lukuisia luokitteluasteikoita kehitetyille kielille esimerkiksi niiden rakenteen ja tehtävien määrittelyyn. Monikielisyyden ja kielivaihtelun taustakirjallisuudesta nousi erinäisiä luokitteluja koodinvaihtelun motivaatioista, monikielisyyden rooleista fiktiossa, sekä kielivalinnoista, tukemaan kielivaihtelun analyysia luonnollisten kielten välillä, sekä avustamaan fiktiivisen kielen käytön analyysia. Tutkimus onnistui tavoitteissaan määritellä Rick and Morty -sarjassa esiintyvä kehitetty kieli, sekä koota kokonaiskuva sarjan kielivaihtelusta, sen ymmärrettävyydestä sekä tulkittavuudesta. Käännöksen puuttumista korvaavia erillisiä tulkintastrategioita havaittiin kolme. Vaikka fiktiivisten kielten suosio on nousussa, niiden tutkiminen on jäänyt hyvin vähäiseksi useasta syystä: kehitetyille kielille ei ole juurikaan omia tutkimusmenetelmiä, vaan tähän tarkoitukseen sovelletaan yleisiä kielitieteen metodeja. Tämä käytäntö puolestaan on aiheuttanut paheksuntaa tutkijapiireissä menetelmien sopimattomuuden vuoksi; ihmiskielten tutkimiseen suunnattuja menetelmiä ei voisi soveltaa muiden lajien käyttämiin kieliin. Menetelmien vähyydestä johtuu myös kehitettyjen kielten tutkimuksen yksipuolisuus — tutkimusten kohteena ovat pääasiassa kielet, jotka ovat kehitetty vastaamaan luonnollisten kielten mittavuutta esimerkiksi kieliopin ja sanaston puolesta. Itse tutkimuksen lisäksi argumentoin tässä maisterintutkielmassa tämän alan tutkimusmenetelmien muokkauksen ja soveltamisen puolesta, ja myös sen, että menetelmien kehittämisessä olisi tulevaisuudessa harkittava myös (kieli)tieteen ulkopuolisten toimijoiden panosta.fi
dc.format.extent111
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherinvented language
dc.subject.otherlanguage variation
dc.title“Just say what’s in your squanch and people understand” : analysis of an invented language and language variation in Rick and Morty
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201905022363
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoymmärtäminen
dc.subject.ysotulkinta
dc.subject.ysotieteissarjat
dc.subject.ysokeinotekoiset kielet
dc.subject.ysocomprehension
dc.subject.ysointerpretation (cognition)
dc.subject.ysoscience fiction series
dc.subject.ysoartificial languages
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record