Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorTabell, Tuure
dc.date.accessioned2019-04-24T06:21:32Z
dc.date.available2019-04-24T06:21:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63580
dc.description.abstractSuomen kielivarannon kaventuminen on viime vuosina herättänyt keskustelua peruskoulun valinnaisten kieliaineiden järjestämisestä. Suuressa osassa kunnista valinnaista A2-oppimäärää ei tarjota lainkaan ja niissäkin kunnissa, joissa A2-kieli on tarjolla, kielivalinnat ovat jääneet vähäisiksi ja peruskoulussa muita vieraita kieliä kuin englantia ja ruotsia opiskelevien määrä on ollut laskussa jo pitkään. Kielivalinnan vähenemiseen vaikuttavat opetuksen järjestämiseen liittyvien seikkojen lisäksi myös motivaatio ja asenteet vieraiden kielten oppimista kohtaan. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla A2-kielen valitsemiseen tai valitsematta jättämiseen johtaneita syitä alakoulun kolmasluokkalaisten huoltajien näkökulmasta. Huoltajien rooli kielivalinnoissa on aikaisemmissa kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksissa osoittautunut merkittäväksi, ja etenkin huoltajien asenteilla ja heidän oppijoille antamallaan tuella on katsottu olevan vaikutusta siihen, miten vieraita kieliä valitaan koulussa, eli ns. valintamotivaation kehittymiseen. Valintaa tarkasteltiin vanhempien roolin lisäksi myös koulun ja opettajien toiminnan kannalta. Etenkin tuoreet muokkausehdotukset Dörnyein motivaatioteoriaan (L2 Motivational Self System), joiden mukaan kielikohtainen ideaaliminä tulisi nähdä laajempana monikielisenä ideaaliminänä, toimivat taustana tätä tutkielmaa varten laaditusta kyselylomakkeesta saadun aineiston analysoinnille. Sisällönanalyysia taustoittamaan käytettiin asennekysymyksiä, joiden tulkitsemiseen hyödynnettiin perustason tilastollisia menetelmiä. Tutkielman keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että A2-kielen valinneiden lasten huoltajat näyttivät monin tavoin tukevan lapsen sisäistä innostusta vieraita kieliä kohtaan, kun taas A2-kielen valitsematta jättäneiden huoltajat esittivät esimerkiksi omiin kielteisiin kieltenopiskelukokemuksiin perustuvia väitteitä puolustaakseen valitsematta jättämistä.fi
dc.format.extent164
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.title”Englanti riittää ja sillä pärjää” : parental role in the Preactional Stage of optional foreign language learning motivation in Finnish primary school learners
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904242247
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.subject.ysokielivalinnat
dc.subject.ysokielipolitiikka
dc.subject.ysolower comprehensive school
dc.subject.ysocomprehensive school
dc.subject.ysostudy motivation
dc.subject.ysochoice of languages
dc.subject.ysolanguage policy
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record