Show simple item record

dc.contributor.advisorKautto-Knape, Erja
dc.contributor.authorHuhtala, Maria
dc.date.accessioned2019-04-10T06:41:14Z
dc.date.available2019-04-10T06:41:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63449
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella opiskelukyvyn alentumiseen yhteydessä olevia tekijöitä sekä opiskelukyvyn kohentamista lukion erityisopetuksessa. Lisäksi tarkastelin keinoja, joilla lukiossa on pyritty tunnistamaan niitä opiskelijoita, joilla opiskelukyky on laskenut. Kyseessä on tapaustutkimus, joka on toteutettu laadullisin menetelmin ja sisältää fenomenologisia piirteitä. Haastattelin teemahaastattelun avulla kahta lukion opinto-ohjaajaa ja psykologia sekä kolmea lukion erityisopettajaa. Aineiston analysoimisessa hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tuloksista esiin nousi opiskelukykyä alentavina sisäisinä tekijöinä lukion ulkopuoliseen toimintaan ja persoonallisuuteen yhteydessä olevat tekijät sekä haasteet kognitiivisissa taidoissa ja terveyskäyttäytymisessä. Ulkoisiin tekijöihin sisältyivät lukioon, perheeseen ja yhteiskuntaan kytkeytyvät tekijät. Opiskelukyvyn alentumista pyrittiin tunnistamaan tiedonvälityksen, lukiolaisista huolehtimisen ja heidän osallistamisen avulla. Lukion erityisopettajan rooli opiskelukyvyn tukemisessa koettiin merkittävänä lukiolaisten opiskelun sekä myönteisen asenteen vahvistamisessa. Erityisopettajan työnkuva itsessään piti sisällään myös tekijöitä kuten lempeä lähestymistapa ja yhteistyö huoltajien kanssa, joidenka ajateltiin olevan merkittäviä opiskelijoiden tukemisessa. Erityispedagogisia keinoja toivottiin hyödynnettävän myös aineopettajien opetuksessa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että opiskelukyvyn alentumiseen on yhteydessä monet eri syyt. Lukion erityisopetus on merkittävä osa lukiolaisten tukemista ja sen tulisi olla monipuolista sekä riittävää, jotta se palvelisi mahdollisimman monia tukea tarvitsevia yksilöitä.fi
dc.format.extent94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLukiolaisten alentuneeseen opiskelukykyyn yhteydessä olevat tekijät ja erityisopetuksen merkitys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904102128
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoopiskelukyky
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoopiskelutaito
dc.subject.ysoopiskelu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record