Show simple item record

dc.contributor.advisorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorManninen, Janni
dc.contributor.authorNuutinen, Taina
dc.date.accessioned2019-04-02T11:35:51Z
dc.date.available2019-04-02T11:35:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63342
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin kodin matemaattisen oppimisympäristön yh- teyttä lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ensimmäisen luokan aikana. Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin kotona tapahtuva matemaattisiin il- miöihin tutustuminen sekä äidin kotitehtävätilanteisiin osallistuminen olivat yhteydessä lapsen lukujono- ja aritmeettisiin taitoihin ensimmäisellä luokalla. Lisäksi selvitettiin, missä määrin äidin koulutustaso oli yhteydessä kotitehtävä- tilanteisiin osallistumiseen. Tutkimus on osa laajempaa Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) – tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui 512 ensimmäisen luokan oppilasta äiteineen. Lasten matemaattisia taitoja mitattiin yksilö- ja ryhmätestein kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Lisäksi äidit täyttivät matemaattista kotiympäristöä kartoittavan kyselylomakkeen. Analyysimenetelminä käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa ja hierarkkista regressioanalyysia. Peruslaskutoimitusten harjoitteleminen kotona oli yhteydessä lasten luku- jono- ja aritmeettisiin taitoihin keväällä, kun syksyn taitotaso huomioitiin. Mitä vähemmän äiti osallistui kotitehtävätilanteissa, sitä paremmat olivat lapsen ma- temaattiset taidot keväällä, kun aiemmat taidot huomioitiin. Lisäksi havaittiin, että mitä korkeampi koulutustaso äidillä oli, sitä vähemmän hän osallistui koti- tehtävätilanteisiin. Tutkimus osoittaa, että olisi tärkeää lisätä vanhempien tie- toisuutta siitä, miten lapsen matemaattisten taitojen kehitystä voitaisiin kotona parhaiten tukea.fi
dc.format.extent55
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkodin matemaattinen oppimisympäristö
dc.subject.otherkotitehtävätilanteisiin osallistuminen
dc.subject.otherlukujonotaidot
dc.subject.otheraritmeettiset taidot
dc.subject.otheralkuopetus.
dc.titleKodin matemaattisen oppimisympäristön yhteys matemaattisten taitojen kehittymiseen ensimmäisellä luokalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201904022033
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysolukujonot
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record