Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorYlinen, Laura
dc.date.accessioned2019-03-25T11:44:26Z
dc.date.available2019-03-25T11:44:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63268
dc.description.abstractTämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää nuorten kokemuksia sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta kiusaamisesta. Lisäksi tutkitaan kiusaamista kokevien nuorten itsetuntoa kaksiulotteisen itsetuntomallin avulla. Tavoitteena on pohtia, millainen itsetunnon taso sosiaalisessa mediassa kiusaamista kokevilla nuorilla on. Tuloksia voidaan hyödyntää sosiaalisen median käytön seurauksia tutkittaessa tai itsetuntoa muokkaavien tekijöiden selvittämisessä. Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin kaksivaiheisella lomakehaastattelulla sekä täydentävillä teemahaastatteluilla. Aineisto kerättiin keväällä ja syksyllä 2018. Aineiston analyysin apuna on käytetty sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa sisällönanalyysin menetelmää. Tutkielman aiheesta on tehty vain vähän aikaisempaa määrällistä tutkimusta, joten laadullisen tutkimuksen tarpeellisuus oli perusteltua. Keskeisimmät tulokset osoittivat, että kiusaaminen sosiaalisessa mediassa on ollut muun muassa toistuvaa, mielialaan laskevasti vaikuttavaa, ystävyyssuhteita hajottavaa sekä nöyryyttävää. Lisäksi tulokset osoittivat, että kaksiulotteisen itsetuntomallin mukaan osalla tutkimuksiin osallistuneista nuorista on huono itsetunto ainakin jollain itsetunnon osa-alueella. Tämän tutkielman tulokset tukivat aikaisempia teorioita verkkokiusaamisesta sekä itsetunnosta. Tuloksissa voitiin havaita myös uusia kokemuksia kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin siitä, kuinka merkittävästi sosiaalisen median käyttökokemukset liittyvät itsetunnon heikentymiseen.fi
dc.format.extent112
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherverkkokiusaaminen
dc.titleSosiaalisessa mediassa kiusaamista kokeneiden nuorten itsetunto
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903251951
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysonettikiusaaminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record