Show simple item record

dc.contributor.authorKarhu, Rosa
dc.date.accessioned2019-03-25T11:29:30Z
dc.date.available2019-03-25T11:29:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63262
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa keskityn analysoimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967 oppilaitoksille jaetun virallisen ”Juhliva Suomi”-ohjeistuksen kirjallisuusviitteitä, joiden avulla oppilaiden oli tarkoitus laajentaa käsityksiään Suomesta. Tarkastelen lähdemateriaalia erityisesti siitä näkökulmasta, millainen käsitys suomalaisuudesta, Suomen historiasta sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta kehityksestä nuorille tahdottiin aineistolla antaa. Toiseksi pohdin tutkimuskirjallisuuden avulla miten aineiston näkemykset edeltävistä aiheista kytkeytyivät laajemmin juhlavuoden sekä aikakauden historian ja yhteiskuntaopin oppikirjojen maailmaan pyrkien luomaan käsityksen siitä, minkälainen nuorisoa ympäröivä kokonaisvaltainen virallinen kertomus oli. Lisäksi tarkastelen aineiston suhdetta nuorison esittämiin näkemyksiin aiheista juhlavuoden kirjoituskilpailujen esseissä yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien avulla. Tutkimuksen keskeisimpiä metodeja ovat vertailu, lähiluku sekä aineistolähteinen sisällönanalyysi, joiden avulla tutkimuslähteet on pystytty pilkkomaan osiin ja täten rakentamaan aivan uudenlainen tekstikokonaisuus. Kokonaisuudessaan tutkimukseni edustaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Analyysini perusteella juhlavuoden teema ”suomalaisen työn, kulttuurin ja kansanvaltaisen yhteiskunnan vaaliminen” on vahvasti esillä aineistossa. Lisäksi yhteneväisyyksiä aikakauden oppikirjoihin on monia; kuten vähittäinen historiakuvien objektiivisuuden vaatimus, Suomen omintakeisen kehityskulun korostaminen sekä katseen suuntaaminen tulevaisuuteen menneeseen kiinnijäämisen sijaan. Aikakauden kansainvälistyminen sekä kaupungistumisen kiihtyminen ovat myös keskeisiä elementtejä tutkimuksen kokonaisuudessa. Yhteneväisyyksiä nuorten näkemyksiin taasen löytyy aineistossa eniten isänmaallisuuden käsittelyssä, vähiten tulevaisuuden kuvaamisessa. Kaiken kaikkiaan nuoret käsittelevät aiheita huomattavasti konkreettisemmalla tasolla kuin virallisessa kertomuksessa.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.otherJuhliva Suomi
dc.subject.otherjuhlavuoden itsenäisyysaineita
dc.subject.otherhistoriakuva
dc.subject.other1967
dc.titleSuomalaisuus ja historiakuva : nuorille kohdennettu kertomus verrattuna nuorten näkemyksiin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 1967
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903251946
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.ysosuomalaisuus
dc.subject.ysoisänmaallisuus
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysoitsenäisyyden juhlavuosi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record