Show simple item record

dc.contributor.advisorOjakangas, Mika
dc.contributor.advisorKeränen, Marja
dc.contributor.authorManu, Samuli
dc.date.accessioned2019-03-04T09:07:57Z
dc.date.available2019-03-04T09:07:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63004
dc.description.abstractTutkimuksessa käsitellään hallituksen esitystä valinnanvapauslaiksi (HE 47/2017 vp), sitä kuvaavaa viestintäaineistoa sekä perustuslakivaliokunnan lausuntoa valinnanvapauslaista (PeVL 26/2017 vp) yhteiskunnan hallinnan näkökulmasta. Tutkimuksessa käsitetään yhteiskunnan hallinnan voivan olla järjeltään joko biopoliittista tai talouspoliittista ja hyödynnetään tällaista analyyttista jakoa tutkimuksen aineiston käsittelyyn. Tällainen yhteiskunnan hallinnan käsittäminen juontaa juurensa Michel Foucault’n ja hänen seuraajiensa ajatteluun. Tutkimuksessa myös oletetaan, hallinnan analytiikan tutkimusta seuraten, että Suomessa on havaittavissa uusia liberaalin hallinnan piirteitä sisältäviä käytäntöjä. Biopoliittinen ja talouspoliittinen järkeily käsitetään tutkimuksessa tulkintarepertuaareiksi ja näin ollen tutkimuksen tulokset ovat aineistosta tehtyjä analyyttisia tulkintoja. Biopoliittinen järkeily viittaa erityisesti ihmistieteelliseen tietoon nojaavaan hallinnan rationaalisuuteen, joka pyrkii turvaamaan ja voimistamaan elämän edellytyksiä. Talouspoliittinen järkeily sen sijaan viittaa hallinnan rationaalisuuteen, jonka keskeinen piirre on taloustieteestä ammentavan kustannus-hyötyanalyysin soveltaminen mihin tahansa inhimillisen toiminnan malliin sekä tällaisen analytiikan hyödyntäminen minkä tahansa toiminnan mallin taloudelliseen tehostamiseen. Tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että valinnanvapaus on uusien liberaalin hallinnan käytäntöjen näkökulmasta tyypillinen uudistuspyrkimys. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että tällaisten hallinnan käytäntöjen toimeenpano ei ole Suomessa täysin ongelmatonta. Suomen perustuslaki edellyttää julkisen vallan toimintakyvyn turvaamista lailla. Perustuslaista seuraa, että perusoikeuksien toteutuminen ei voi olla riippuvainen ainoastaan markkinoilla tapahtuvan toiminnan ohjaamisen ja hallinnoinnin onnistumisesta. Perustuslakia voidaankin pitää biopoliittisena tekniikkana, joka pyrkii turvaamaan ja voimistamaan jokaisen elämää. Tämä valottaa biopoliittisen järkeilyn roolia osana suomalaista valtioajattelua: biopoliittisen järkeilyn toteutumisen ajatellaan vaativan julkisen vallan tosiasiallista mahdollisuutta toimia tarpeen tullen.fi
dc.format.extent109
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteiskunnan hallinta
dc.subject.otherbiopoliittinen järkeily
dc.subject.othertalouspoliittinen järkeily
dc.subject.otheruudet liberalismit
dc.subject.otherSuomen perustuslaki
dc.titleValinnanvapaus yhteiskunnan hallinnan pyrkimyksenä : hallinnan analyyttinen tutkimus hallituksen esityksessä (HE 47/2017 vp) ehdotetusta valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201903041707
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysovalinnanvapaus
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysoperustuslait
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record