Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorMäkinen, Susanna
dc.contributor.authorPaappanen, Noora
dc.date.accessioned2019-02-25T10:25:34Z
dc.date.available2019-02-25T10:25:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62944
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien ja erityisopettajien kehittymistä tunnekasvattajina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisten merkityksellisten kokemusten kautta opettajat olivat kehittyneet tunnekasvattajina. Lisäksi tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään tunnekasvattajana toimimisen monia merkityksiä opettajille. Tutkimuksen lähestymistapa oli eksistentiaalis-fenomenologinen, jossa painotetaan kokemusten yksilöllisyyttä sekä kokemuksiin liitettyjen merkitysten yhteyttä yksilön elämäntilanteeseen. Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa ja neljä erityisopettajaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin avointa haastattelua, jonka avulla pyrittiin pääsemään lähelle tutkittavien yksilöllistä kokemusmaailmaa. Aineiston analyysi pohjautuu Giorgin ja Perttulan fenomenologisiin analyysimenetelmiin. Analyysin pohjalta muodostettiin seitsemän yksilökohtaista merkitysverkostoa ja yksi yleinen merkitysverkosto. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tunnekasvattajana kehittyminen näyttäytyi yksilöllisenä prosessina ja oli kietoutunut yksilön elämäntilanteeseen. Merkitykselliset tunnekasvattajana kehittymistä tukevat tai heikentävät kokemukset liittyivät opettajien persoonalliseen identiteettiin, ammatilliseen oppimiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä työyhteisöön. Tunnekasvattajana toimiminen oli saanut monia erilaisia merkityksiä, mutta jokainen opettaja oli omaksunut tunnekasvattajan roolin osaksi opettajan ammatti-identiteettiään.fi
dc.format.extent96
dc.language.isofi
dc.subject.othertunnekasvattaja
dc.subject.otherammatillinen oppiminen
dc.title”Tästä tunnekasvatustyöstä on tullu niin olennainen osa mun opettajuutta” : tunnekasvattajana kehittyminen opettajien kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902251629
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotunnekasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record