Show simple item record

dc.contributor.advisorVehkakoski, Tanja
dc.contributor.authorSimberg, Roosa
dc.contributor.authorPeltola, Emmi
dc.date.accessioned2019-02-20T06:31:10Z
dc.date.available2019-02-20T06:31:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62866
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin opettajien ja oppilaiden välisten konfliktitilanteiden rakentumista oppitunneilla sekä opettajien tapoja ratkaista niitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin oppituntien videotallenteina ala -ja yläkoulun yleisopetus- ja erityisopetusryhmistä (N = 83 oppituntia). Aineisto analysoitiin keskustelunanalyyttisesti. Tulokset osoittivat ristiriitatilanteiden syntyvän arkisista yhteentörmäyksistä, kuten annettujen tehtävien välttelystä tai työrauhapulmien kasaantumisesta. Lisäksi oppilaiden turhautumisen ilmaisut ja eriävän mielipiteen tai näkökulman esittäminen edelsivät usein konfliktitilanteita. Opettajien tavat selvittää konflikteja vaihtelivat sivuuttavista ja välttelevistä keinoista neuvotteleviin ja perusteleviin toimintatapoihin. Sivuuttavia toimintatapoja olivat oppilaan eriävän mielipiteen huomiotta jättäminen, oppilaan huomion palauttaminen takaisin oppitunnin aiheeseen, sovittuihin toimintatapoihin vetoaminen sekä oppilaan hiljentäminen tai käskeminen. Perustelevia menetelmiä olivat puolestaan perusteleminen, neuvotteleminen ja suostutteleminen sekä konfliktitilanteen siirtäminen keskustelemalla oppilaan kanssa jälkikäteen. Tulosten perusteella opettajat pysähtyivät vain harvoin selvittämään ristiriitojen syitä tai tarjoamaan oppilaille mahdollisuuksia avoimeen keskusteluun erilaisista näkökulmista.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokkahuonevuorovaikutus
dc.titleOpettajien ja oppilaiden välisten konfliktitilanteiden rakentuminen ja ratkaiseminen oppitunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902201587
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokeskustelunanalyysi
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoluokkatyöskentely
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record