Show simple item record

dc.contributor.advisorMustonen, Marleena
dc.contributor.authorAuvinen, Kati
dc.date.accessioned2019-02-18T08:09:50Z
dc.date.available2019-02-18T08:09:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62813
dc.description.abstractKandidaatintutkielmassani tarkastelen päiväkodin varhaiskasvattajien, tässä tapauksessa lähihoitajien, sosionomien sekä lastentarhanopettajien näkemyksiä musiikkikasvatuksellisista valmiuksista. Tavoitteenani oli selvittää, onko heillä musiikkikasvatuksellisia valmiuksia, millaisia sellaisia heiltä löytyy ja mistä nämä valmiudet on saatu. Tarkastelun kohteena ovat myös tekijät, jotka helpottavat tai vaikeuttavat musiikkikasvatusta päiväkodissa sekä varhaiskasvattajien musiikkikasvatukselliset kehittymistavoitteet. Tutkielmani laadullinen aineisto on kerätty kahdesta päiväkodista haastattelemalla yhteensä kuutta varhaiskasvattajaa. Heistä kaksi oli lähihoitajia, kaksi sosionomeja ja kaksi lastentarhanopettajia. Aineisto on analysoitu noudattaen teoriaohjaavan sisällönanalyysin piirteitä. Haastatteluissa suurin osa haastateltavista kertoi omaavansa musiikkikasvatuksellisia valmiuksia, joista esille nousi rytmitaju, nuotinlukutaito, instrumentin soittotaito sekä ”ajan hermolla oleminen” eli lasten musiikkimaussa ajan tasalla pysyminen. Tuloksista voi päätellä sen, että oma aktiivisuus ja harrastuneisuus musiikin parissa ovat merkittäviä tekijöitä musiikkikasvatuksellisten valmiuksien saamisessa sekä niiden hyödyntämisessä päiväkodin musiikkikasvatuksessa. Valmiuksien hyödyntämistä voi vaikeuttaa esimerkiksi esiintymisjännitys, ryhmäkoko tai lasten huono motivaatio. Kasvattajat toivovat uusia menetelmiä sekä käytännön harjoitusta musiikkikasvatukseen esimerkiksi integroinnin alueella. Tuloksista on nähtävissä, että musiikkikasvatuksen ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun osuutta olisi hyvä lisätä varhaiskasvattajien koulutuksissa.fi
dc.format.extent48
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvattaja
dc.title"Sitä ei voi vaan kirjasta oppia" : päiväkodin varhaiskasvattajien näkemyksiä musiikkikasvatuksellisista valmiuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181520
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysohaastattelut
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysovalmiudet
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysolastentarhanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record