Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKatajalaakso, Mirva
dc.date.accessioned2019-02-18T07:06:39Z
dc.date.available2019-02-18T07:06:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62799
dc.description.abstractYleisessä julkisessa varhaiskasvatuskeskustelussa on viime vuosina noussut vahvasti esiin yhteiskunnan pyrkimys saattaa yhä suurempi osa lapsista varhaiskasvatuksen piiriin. Keskustelua on käyty myös esiopetuksen muuttamisesta kaksivuotiseksi. Tavoitteena on tukea koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjota lapsille tasavertaiset olosuhteet oppimisvalmiuksien kehittymiselle. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esikouluopettajien kokemuksia siitä, mikä merkitys lapsen hoitopaikalla on kouluvalmiuksien kehittymisen kannalta, kun vertaan kotihoidossa ja päivähoidossa olleita lapsia. Tutkimus oli fenomenologis-hermeneuttinen. Aineisto koostui yhdestä esikouluopettajan avoimesta haastattelusta sekä kahdeksan esikouluopettajan kirjoittamista tarinoista. Aineisto analysoitiin fenomenologis-hermeneuttisen sekä osittain myös narratiivisen analyysin avulla. Aineistosta nousi kuusi kouluvalmiuteen liittyvää teema: sosiaaliset taidot, motoriset taidot, luku- ja kirjoitusvalmiudet, matemaattiset valmiudet, jaksaminen ja motivaatio. Tutkimus osoitti, että eroja kouluvalmiustaidoissa on nähtävissä erityisesti sosiaalisissa sekä hienomotorisissa taidoissa. Eroja tai lapsen hoitopaikan merkitystä niiden taustalla ei kuitenkaan nähty merkittävinä. Esikouluvuosi nähtiin tärkeänä eroja tasoittavana tekijänä.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherkouluvalmius
dc.subject.otherlapsen kotihoito
dc.titlePaikoillanne, valmiit, kouluun!
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902181508
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulukypsyys
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysokotihoito
dc.subject.ysoesikoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record