Show simple item record

dc.contributor.advisorSoliman, Wael
dc.contributor.authorKaikkonen, Joona
dc.date.accessioned2019-02-14T07:16:11Z
dc.date.available2019-02-14T07:16:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62773
dc.description.abstractVäkijoukkojen voimaa on käytetty vuosisatoja osana organisatoristen ongelmien ratkaisemista. Joukkoistaminen on keino ratkaista organisatorisia ongelmia ohjaamalla ongelmat ulkoiselle joukolle avoimen kutsun muodossa hyödyntäen Internet-teknologiaa. Joukkoistaminen koostuu ratkaistavasta ongelmasta, ongelman omaavasta osapuolesta, kyseisen ongelman ratkaisevasta väkijoukosta sekä eri osapuolet yhdistävästä, joukkoistamisen mahdollistavasta alustasta. Teknologisen kehityksen ansiosta joukkoistamisesta on tullut houkutteleva vaihtoehto aktualisoida yritysten aiemmin itse toteuttamia liiketoimintoja. Ohjelmistoteollisuus ei ole poikkeus ja tämän vuoksi joukkoistamista onkin käytetty viime vuosina myös useissa ohjelmistokehityksen eri toiminnoissa. Yksi näistä on ohjelmistotestaus. Jotta joukkoistaminen todella toimisi, ongelman ratkaiseva väkijoukko on pystyttävä motivoimaan. Motivaatio on liikkeelle paneva voima. Ihmiset motivoituvat eri asioista ja yksilön motivaatiotekijät tiettyä toimintaa kohtaan voivat vaihdella ajan mittaan. Järjestelmäadoptioon ja jatkuvaan käyttöön liittyvä motivaatio on yksi tietojärjestelmien käytön avaintekijöistä. Tämä pro gradu-tutkielma pyrkii kartoittamaan yksittäisen käyttäjän motivaationaalisen matkan selvittämällä tietyn ohjelmistotestausjärjestelmän käytön taustalla vaikuttavat motivaatiotekijät. Tutkimuksen pääpaino on järjestelmän käytön elinkaaren viimeisessä vaiheessa - mikä saa käyttäjän lopettamaan tietyn joukkoistamispalvelun käytön - vaikkakin tutkielma kartoittaa yksilön koko käytön elinkaareen liittyvät motivaatiotekijät. Tutkimus toteutettiin laadullisena, eksploratiivisena tutkimuksena käyttäen teemahaastatteluja empiirisen osion tiedonkeruumenetelmänä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytettiin itseohjautuvuusteoriaa sekä orgaanista integraatioteoriaa. Tutkimustulokset osoittavat, että yksittäisen käyttäjän käytön jatkamispäätökseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset motivaatiotekijät ja nämä motivaatiotekijät vaihtelevat järjestelmän käytön elinkaaren aikana. Lisäksi havaittiin, että osa ulkoisista motivaatiotekijöistä menettävät merkitystään sisäisten motivaatiotekijöiden rinnalla jatkuvan käytön tapauksessa. Yksittäisen käyttäjän motivaationaalinen matka läpi järjestelmän käytön elinkaaren näytti etenevän käyttöä edeltävästä amotivaatiosta ulkoisesti ja sisäisesti motivoituneen vaiheen kautta käytön jälkeiseen amotivaatioon.fi
dc.description.abstractThe power of crowds has been used for centuries to solve organizational problems. Crowdsourcing is the means to solve organizational problems by handing them out to an external crowd in an open call manner using Internet technology as predominant means. It consists of the problem to be solved, a party who has a problem to be solved, the crowd that is willing to solve the problem and an intermediating platform to orchestrate the crowdsourcing initiative. Because of technological development, crowdsourcing has become a tempting alternative to conduct different business activities previously carried out by the companies themselves. Software industry is not an exception, which is why crowdsourcing has been implemented in various software engineering activities in the recent years. One the activities is software testing. However, to make crowdsourcing truly working, the problem solving party must be motivated accordingly. Motivation is the driving force that makes people take actions. People are motivated by different things and the motivations an individual has towards certain activity, may vary over time. Motivation concerning initial and continued use are one of the key ingredients of information systems use. This thesis strives to track down users’ motivational journey by unravelling the underlying motivational factors that affect individual user’s IS use behavior through a specific information system’s usage life cycle in a software engineering context. The emphasis of the thesis is in the last stage of the usage life cycle – what makes individuals discontinue the use of a certain crowdsourced software engineering service, although the research tracks down the entire usage life cycle from adoption to termination. The research was conducted as an exploratory study using qualitative approach and theme interviews matched with a theoretical framework that combines Self-Determination Theory and Organismic Integration Theory. The research results show that there are both extrinsic and intrinsic motivational factors that affect individual user’s decision to continue. Additionally, the results point out that the motivational factors vary over the usage life cycle and in fact, some extrinsically originated motivational factors are dwarfed by intrinsically originated motivational factors in terms of their importance regarding use continuance. Individual user’s motivational journey through the IS usage life cycle appeared to progress from pre-usage amotivation through extrinsically and intrinsically motivated state to post-use amotivation.en
dc.format.extent76
dc.language.isoen
dc.subject.othermotivation
dc.subject.otheramotivation
dc.subject.othercontinued use
dc.subject.otherdiscontinued use
dc.subject.otherIS discontinuance
dc.subject.othersoftware testing
dc.titleIS Discontinuance : tracking down users' motivational journey from amotivated to motivated and back in crowdsourced software testing
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201902141496
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysojoukkoistaminen
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysocrowdsourcing
dc.subject.ysoinformation technology
dc.subject.ysomotivation (mental objects)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record