Show simple item record

dc.contributor.advisorItäpuisto, Maritta
dc.contributor.authorPulkkinen, Anne
dc.date.accessioned2019-01-29T06:34:07Z
dc.date.available2019-01-29T06:34:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62632
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassani kokemusohjausta sosiaalityön kontekstissa. Tutkimukseni tarkoitus on monimuotoisen tutkimusaineiston avulla tutkia kokemusohjausta käsitteenä ja toimintana sekä sen linkittymistä asiantuntijuuteen ja vertaisuuteen. Tutkimukseni taustoitus koostuu edellä mainittujen teemojen lisäksi kokemusasiantuntijuudesta, joka toimii kokemusohjauksen yläkäsitteenä sekä kokemustiedosta, johon kokemusohjaus perustuu. Kokemusohjauksesta on tutkittu hyvin vähän, jonka vuoksi tutkimuksellani on tärkeä rooli uuden tiedon tuottamisen näkökulmasta. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa käytin analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimukseni aineistokeruumenetelmät ovat fokusryhmähaastattelu ja osallistuva havainnointi. Lisäksi olen käyttänyt aineistona valmiita dokumenttiaineistoja. Aineistonkeruu tapahtui huhti-elokuussa 2018. Tutkimushetkellä kokemusohjaajilla oli omakohtaista kokemustietoa muun muassa mielenterveysongelmista ja niistä toipumisesta. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että kokemusohjaus on jalkautuvaa, asiakaslähtöistä matalan kynnyksen palvelua, jossa on läsnä kokemustietoon perustuva asiantuntijuus, mutta myös vertaisuus. Kokemusohjaus on myös joustavaa palvelua, jossa pyritään huomioimaan asiakkaan elämäntilanne yksilöllisesti. Asiakkaiden näkökulmasta kokemusohjaus on yksilöllistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä, jossa asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ovat keskiössä. Kokemusohjaajalta vaaditaan muun muassa sitoutumista, epävarmuuden sietokykyä, kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä sekä halua tehdä ohjaustyötä omaa kokemustietoa hyödyntäen. Kokemusohjaajat ovat vertaisia suhteessa asiakkaisiin, joka auttaa avoimen ja luottamuksellisen asiakassuhteen syntymisessä. Suurin ero vertaisuuteen on vastuu eli kokemusohjaaja on vastuussa asiakkaansa asiakasprosessista. Lisäksi asiakasprosessi keskittyy asiakkaan arjen haasteisiin ja kokemusohjaaja käyttää vertaisena omaa kokemustietoaan harkitusti ja rajatusti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kokemusohjaus on valmis työmuoto, joka olisi valmis juurrutettavaksi palvelujärjestelmään sekä monistettavissa eri toimintaympäristöihin. Kokemusohjauksen tulevaisuuden haasteet ovat pysyvän rahoituksen löytymisen sekä juurruttaminen osaksi palvelujärjestelmää, pysyväksi työmuodoksi.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkokemusasiantuntijuus
dc.subject.otherkokemusohjaus
dc.subject.othervertaisuus
dc.titleKokemusohjaus kokemustietoon pohjautuvana asiantuntijuutena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901291346
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokokemustieto
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysokokemusasiantuntijat
dc.subject.ysoasiakaslähtöisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record