Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorRitola, Erika
dc.date.accessioned2019-01-28T09:26:23Z
dc.date.available2019-01-28T09:26:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62624
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia rehtorin merkitystä opettajien työuupumuksen ennaltaehkäisemisessä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin fenomenologisen strategian näkökulmista lähestyen tutkijana mahdollisimman objektiivisesti tutkimusaihetta (Hirsjärvi, Hurme 2000, 47-48). Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2018 teemahaastatteluilla. Haastatteluihin valittiin harkinnanvaraisesti kolme opettajaa ja kaksi rehtoria eri kouluorganisaatioista. Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynsin kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla käsittelin aineistossa ilmeneviä tutkimuskysymysten kannalta olennaisia merkityksiä ja merkitysrakenteita (Hirsjärvi, Hurme 2000, 47-48.) Lähtökohtana tutkimuksen toteutukselle oli opettajien työuupuneisuuden yleisyys tänä päivänä Suomen peruskoulujen tasolla. Tutkimuksessa keskeistä oli kartoittaa rehtorin toimenkuvan luonnetta kouluorganisaation henkilöstön esimiehenä, sekä sen merkitystä opettajien työhyvinvointiin. Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoitus selvittää tekijöitä työuupuneisuuden taustalla, vaan käytännöllisiä ratkaisuja sen ennalta ehkäisemiseksi, joita rehtorin on mahdollista toteuttaa oman työyhteisönsä tasolla. Tutkittavaa ilmiötä tarkastelen sekä opettajien, että rehtoreiden kokemana haastattelumenetelmän avulla. Tutkimuksessa saavutettujen tulosten perusteella voidaan vahvistaa, että rehtorilla koetaan olevan henkilöstöjohtajana merkittävä rooli opettajien työuupuneisuuden ennaltaehkäisemisessä. Aineiston hajanaisuus kuitenkin korostui rehtorin toimenkuvalle asetettujen tavoitteiden toteutumisessa eri kouluorganisaatioiden tasolla.fi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.otheropettajien työuupumus
dc.subject.othertyöuupumuksen ennaltaehkäisy
dc.subject.otherkouluorganisaatio
dc.titleRehtorin rooli opettajan työuupumuksen ennaltaehkäisemisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901281330
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoesimiehet
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot