Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorMiettinen, Minna
dc.date.accessioned2019-01-28T08:29:50Z
dc.date.available2019-01-28T08:29:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62619
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitetään, kuinka tuloksellisuus-, vaikutus- ja vaikuttavuuden arvioinneista tuli keskeinen osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) (entinen Raha-automaattiyhdistys) avustamien toimintojen seurannan käytäntöjä. Tarkastelun kohteena on, millaisin muodoin seurantaa ja arviointia on toteutettu, millaiseksi järjestelmä lopulta muotoutui ja miksi, sekä onko tällä vaikutuksia toimintojen toteutukseen ja sisältöön. Tutkimus ajoittuu 2000-luvun alkuvuosista vuoteen 2018. Juuri 2000-luvun alkupuolella RAY/STEA -rahoitteisen toiminnan seurantaan alettiin kiinnittää lisääntyvästi huomiota. Selvitettiin muun muassa, miten rahoitettujen järjestöjen tilintekovastuu toteutuu. 2000-luvun alun keskustelut konkretisoituivat laajamittaisessa JÄRVI-hankkeessa (2005–2009), jonka päämääränä oli sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja muiden alan yhteisöjen arviointiosaamisen vahvistaminen ja arviointikäytäntöjen kehittäminen. Tutkimuksen aineistona ovat RAY/STEA -rahoitteiseen toimintaan liittyvät kirjalliset dokumentit (valtiontalouden tarkastusviraston ynnä muiden instituutioiden ja sisäiset toimintaa koskevat raportit, koulutusten materiaali, rahoituksen haku- ja selvityslomakkeet). Näiden avulla selvitetään seuranta- ja arviointikäytäntöjen muutosprosessia. Toisena aineistona ovat niin sanottua matalan kynnyksen toimintaa toteuttavien järjestöjen työntekijöille tehdyt haastattelut, jotka valaisevat sisältä päin muutosprosessin toteutumista ja vaikutuksia. Seurantakäytäntöjen muutosten oletettiin näkyvän selvimmin matalan kynnyksen toiminnassa, koska toiminta on kaikille avointa tai väljärajaisesti kohdennettua sekä anonymiteetin sallivaa. Useimmat rahoitetut toiminnat on suunnattu tietylle kohderyhmälle ja ovat palvelutyyppisiä, mikä lähtökohtaisesti näytti soveltuvan paremmin seurantakäytäntöjen logiikkaan. Teoreettinen näkökulma pohjautuu Foucault´n sekä hänen teorioitaan edelleen kehittäneiden Peter Millerin ja Nicolas Rosen (2010) hallinnoinnin ja hallintamentaliteetin analyyseihin. Tilivelvollisuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä tarkastellaan hallinnointi- ja etäältä ohjaamisen käytäntöinä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että julkisen hallinnon vaikuttavuuskeskeisten tulosohjausperiaatteiden käyttöönotto avustusvalvonnassa on tiukentanut ja laajentanut arviointikäytäntöjä. Hyväksi puoleksi haastateltavat näkivät ”pakon” arvioida ja kehittää toimintaa suunnitelmallisemmin. Tosin mietittiin myös, voisiko rahoituskelpoisuutensa todentaa vähemmälläkin. Vielä ei tiedetä, mutta voidaan pohtia, vaikuttavatko rahoittajan ohjauskäytännöt toimintojen sisältöön ja menettääkö kansalaisyhteiskunta jotakin erityispiirteistään.fi
dc.format.extent183
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherjärjestöjen matalan kynnyksen toiminta
dc.titleHallinta ja tilivelvollisuus järjestötoiminnassa : tilivelvollisuuden sisäistyminen osaksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen käytäntöjä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901281325
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysotuloksellisuus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysotilivelvollisuus
dc.subject.ysohallinta
dc.subject.ysojärjestöt
dc.subject.ysososiaali- ja terveysjärjestöt
dc.subject.ysokansalaistoiminta
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysojärjestötoiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record