Show simple item record

dc.contributor.advisorHáhn, Judit
dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorHamm, Oona
dc.date.accessioned2019-01-23T09:39:15Z
dc.date.available2019-01-23T09:39:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62602
dc.description.abstractÄäntäminen on tärkeä osa kielitaitoa ja sen tärkeys korostuu erityisesti vieraita kieliä puhuttaessa. Ääntäminen vaikuttaa ymmärrettävyyteen ja puhetapa on ulkoisen olemuksen lisäksi yksi ensimmäisistä asioista, joihin ihmiset kiinnittävät huomiota tutustuessaan uusiin ihmisiin. Suomalaisessa lukiokoulutuksessa ääntämisen opetukseen ei kuitenkaan ole kiinnitetty paljoa huomiota, sillä ääntämistä tai puhetaitoja ei testata suomalaisessa ylioppilastutkinnossa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää nykyisten pää- tai sivuaineenaan englantia opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia ääntämisen opetuksesta lukiossa. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuntevatko opiskelijat itsensä varmoiksi puhuessaan englantia sekä onko heidän lukiossa saamallaan ääntämisen opetuksella ollut vaikutusta itsevarmuuden kehittymiseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin nettikyselyllä. Kysymykset käsittelivät opiskelijoiden kokemuksia ääntämisen opetuksesta lukiossa sekä heidän tuntemuksiaan koskien itsevarmuutta, kielenkäytön vaivattomuutta sekä valmiutta käyttää kieltä yllättävissä tilanteissa. Tutkimustuloksista selvisi, että suurin osa englannin yliopisto-opiskelijoista tuntee olonsa itsevarmaksi puhuessaan englantia, mutta huomattava määrä heistä kuitenkin koki lukiossa saamansa ääntämisen opetuksen puutteelliseksi. Suurimmaksi puutteeksi opiskelijat kokivat henkilökohtaisen palautteen ja ohjaamisen puuttumisen sekä opetuksen yksitoikkoisuuden. Oppilaiden itsevarmuus käyttää kieltä oli kehittynyt pääsääntöisesti koulun ulkopuolella. Tutkimustulokset osoittavat, että ääntämisen opetuksen laatuun tulisi suomalaisessa lukiokoulutuksessa panostaa entistä enemmän ja sen tulisi olla yksilöllisempää sekä monipuolisempaa.fi
dc.format.extent35
dc.language.isoen
dc.subject.otherpronunciation teaching
dc.subject.otherpronunciation instruction
dc.subject.otherconfidence
dc.titleEnglish pronunciation teaching in Finnish upper secondary schools and its effect on students’ confidence to speak English
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901231277
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysokieli
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysopronunciation
dc.subject.ysostudents
dc.subject.ysolanguage
dc.subject.ysolanguage skills
dc.subject.ysooral communication
dc.subject.ysooral language skills


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record