Show simple item record

dc.contributor.authorHuhtanen, Kerkko
dc.contributor.authorItkonen, Hannu
dc.date.accessioned2019-01-14T11:09:48Z
dc.date.available2019-01-14T11:09:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHuhtanen, K., & Itkonen, H. (2018). Suomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan yhtenevät päämäärät 1920-80-luvuilla. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>55</i>(6), 111-119. <a href="https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2018/lt_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres.pdf" target="_blank">https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2018/lt_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_28819733
dc.identifier.otherTUTKAID_80088
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62464
dc.description.abstractArtikkelin tavoitteena on kuvailla sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan suhdetta sekä suhteessa tapahtuneita muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa 1920–80-luvuilla. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat (1) millaista samansuuntaista tavoitteellisuutta sosiaalipolitiikassa ja liikuntapolitiikassa on ilmennyt sekä (2) miten sosiaali- ja liikuntapoliittiset käsitykset politiikkalohkojen toimijoista ja toimijasuhteista ovat muuttuneet eri aikakausilla. Artikkelilla luodaan myös ymmärrystä väestön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön historiasta sekä yhteistyöhön eri aikakausilla vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimusmenetelmä on integroiva kirjallisuuskatsaus ja tarkastelunäkökulma historiallissosiologinen. Tutkimusaineistona on hyödynnetty sosiaalipoliittista ja liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimuskirjallisuutta sekä tieteenalojen keskeisiä oppikirjoja. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on todettavissa, että julkisen sosi aalipolitiikan ja liikuntapolitiikan tavoitteet ovat 1920–80-luvuilla kiinnittyneet yleisiin yhteiskunnallisiin muutostavoitteisiin. Politiikkalohkojen tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös täydentäneet toisiaan ja edesauttaneet yleisten yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteutumisessa. Maailmansotien välisellä aikakaudella poikkihallinnollisina yleistavoitteina olivat sisällissodan kärjistämien luokkavastakohtien lieventäminen ja kansallinen eheyttäminen. Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennusvaiheessa 1950–80-luvuilla painopiste siirtyi eri yhteiskuntaryhmien elintason ja hyvinvoinnin tasa-arvoiseen edistämiseen. Kansallisen liikuntapolitiikan suuntaamisessa on seurattu yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan muutoksia. Tästä esimerkkinä toimii 1960-luvun sosiaalipoliittisen reformin jälkeen alkanut julkinen keskustelu liikunnan hallinnonalan omien tavoitteiden ja osa-alueiden uudelleenmäärittelystä sekä virallistamistarpeesta sektorikohtaista lainsäädäntöä laatimalla.fi
dc.description.abstractThe purpose of this article is to describe the relationship of social policy and sport policy in Finnish society from the 1920s to the 1980s. The main research questions are (1) what kind of parallel objectives have been represented in social policy and sport policy and (2) how the social political and sport political understanding of the agents of the political sectors have changed during the research period. In addition, one aim of this article is to create understanding about the history and influential historical factors of cross-sectoral cooperation in the promotion of well-being of the population.The main research method is integrative literature review and the approach bases on historical sociology. The research material used consists of studies and essential textbooks of social policy and social sciences of sport. According to the literature review,the objectives of state social policy and sport policy have been attached to the general transformation objectives of society during the research period. The objectives and actions of the political sectors have also complemented each other and assisted in the execution of general societal objectives. In the interwar period 1920–1939 the cross-sectoral general objectives were national unification and the alleviation of class differences. Between the 1950s and the 1980s, during the development of Finnish welfare state, the focus changed to the equal promotion of living standards and well-being of different social groups. In the orientation of state sport policy,societal and social political changes have been followed. For example, the social reform of the 1960s led to public sport political discussion and resulted in the redefinition of the objectives and areas of sport policy. It also resulted in the compiling of sectoral legislation.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen seura
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2018/lt_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.other1900-luku
dc.subject.otherSuomi
dc.subject.othersport policy
dc.subject.otherperiods
dc.subject.othertransformation
dc.subject.otherintegrative literature review
dc.titleSuomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan yhtenevät päämäärät 1920-80-luvuilla
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901071086
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sportsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-01-07T13:15:20Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange111-119
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries6
dc.relation.volume55
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen seura, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysoliikuntapolitiikka
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2672
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19682
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7595
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2747
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1947
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright