Show simple item record

dc.contributor.authorHuhtanen, Kerkko
dc.contributor.authorItkonen, Hannu
dc.date.accessioned2019-01-14T11:09:48Z
dc.date.available2019-01-14T11:09:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHuhtanen, K., & Itkonen, H. (2018). Suomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan yhtenevät päämäärät 1920-80-luvuilla. <i>Liikunta ja tiede</i>, <i>55</i>(6), 111-119. <a href="https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres-588e2b7b-9804-4dac-9bdf-fe12eae457e8.pdf" target="_blank">https://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres-588e2b7b-9804-4dac-9bdf-fe12eae457e8.pdf</a>
dc.identifier.otherCONVID_28819733
dc.identifier.otherTUTKAID_80088
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62464
dc.description.abstractArtikkelin tavoitteena on kuvailla sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan suhdetta sekä suhteessa tapahtuneita muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa 1920–80-luvuilla. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat (1) millaista samansuuntaista tavoitteellisuutta sosiaalipolitiikassa ja liikuntapolitiikassa on ilmennyt sekä (2) miten sosiaali- ja liikuntapoliittiset käsitykset politiikkalohkojen toimijoista ja toimijasuhteista ovat muuttuneet eri aikakausilla. Artikkelilla luodaan myös ymmärrystä väestön hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön historiasta sekä yhteistyöhön eri aikakausilla vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimusmenetelmä on integroiva kirjallisuuskatsaus ja tarkastelunäkökulma historiallissosiologinen. Tutkimusaineistona on hyödynnetty sosiaalipoliittista ja liikunnan yhteiskuntatieteellistä tutkimuskirjallisuutta sekä tieteenalojen keskeisiä oppikirjoja. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on todettavissa, että julkisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan tavoitteet ovat 1920–80-luvuilla kiinnittyneet yleisiin yhteiskunnallisiin muutostavoitteisiin. Politiikkalohkojen tavoitteet ja toimenpiteet ovat myös täydentäneet toisiaan ja edesauttaneet yleisten yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteutumisessa. Maailmansotien välisellä aikakaudella poikkihallinnollisina yleistavoitteina olivat sisällissodan kärjistämien luokkavastakohtien lieventäminen ja kansallinen eheyttäminen. Suomalaisen hyvinvointivaltion rakennusvaiheessa 1950–80-luvuilla painopiste siirtyi eri yhteiskuntaryhmien elintason ja hyvinvoinnin tasa-arvoiseen edistämiseen. Kansallisen liikuntapolitiikan suuntaamisessa on seurattu yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan muutoksia. Tästä esimerkkinä toimii 1960-luvun sosiaalipoliittisen reformin jälkeen alkanut julkinen keskustelu liikunnan hallinnonalan omien tavoitteiden ja osa-alueiden uudelleenmäärittelystä sekä virallistamistarpeesta sektorikohtaista lainsäädäntöä laatimallafi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherLiikuntatieteellinen Seura ry
dc.relation.ispartofseriesLiikunta ja tiede
dc.relation.urihttps://fl-cdn.scdn1.secure.raxcdn.com/files/sites/4708/l-t_6-18_tutkimusartikkelit_111-119_lowres-588e2b7b-9804-4dac-9bdf-fe12eae457e8.pdf
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherintegroiva kirjallisuuskatsaus
dc.subject.othersport policy
dc.subject.otherperiods
dc.subject.othertransformation
dc.subject.otherintegrative literature review
dc.titleSuomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan yhtenevät päämäärät 1920-80-luvuilla
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201901071086
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sportsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.date.updated2019-01-07T13:15:20Z
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange111-119
dc.relation.issn0358-7010
dc.relation.numberinseries6
dc.relation.volume55
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Liikuntatieteellinen seura, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysososiaalipolitiikka
dc.subject.ysoliikuntapolitiikka
dc.subject.ysoaikakaudet
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysokirjallisuuskatsaukset
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2672
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19682
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4623
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p277
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7595
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright