Show simple item record

dc.contributor.advisorSajasalo, Pasi
dc.contributor.authorKankaanpää, Tiia
dc.date.accessioned2018-12-20T11:19:42Z
dc.date.available2018-12-20T11:19:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60739
dc.description.abstractOrganisaation inhimillisen pääoman voidaan katsoa olevan eräs sen tärkeimmistä kilpailueduista, vaikka samalla osaavan työvoiman saaminen ja säilyttäminen vaikeutuvat jatkuvasti. Työnantajabrändäyksen keinoin organisaatiot voivatkin luoda kuvan yrityksestä houkuttelevana paikkana työskennellä potentiaalisten työntekijöiden silmissä, sekä sitouttaa ja motivoida jo olemassaolevia työntekijöitä. Työnantajabrändin tulisi onnistuakseen pohjata aina todelliseen organisaatiokulttuuriin sekä työntekijäkokemukseen, vaikkakin näiden kahden ulottuvuuden välistä suhdetta on tutkittu vielä varsin vähän. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin työnantajabrändäyksen ja organisaation sisäisen tilan suhdetta laadullisella menetelmällä. Aineisto kerättiin haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä sekä johtohenkilöitä ja päällikköjä, ja se analysoitiin käyttäen sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulokset esitettiin kuvailevalla otteella. Tutkimustulokset osoittivat, että johtohenkilöiden ja päälliköiden käsitykset työnantajabrändistä vastaavat pitkälti työntekijöiden kokemuksia organisaatiosta työnantajana, sekä heidän käsityksiään organisaation tarjoamasta työntekijäkokemuksesta. Työnantajabrändäys nivoutui kohdeyrityksessä voimakkaasti yhteen yleisemmän yritysbrändin sekä tuotebrändien kanssa, ja voimakkaimmin työntekijöiden käsityksistä oli erotettavissa työnantajabrändiin liitetyt piirteet, jotka ovat samat kuin yrityksen muulla brändiportfoliolla. Työnantajabrändäyksen merkitys organisaatiokulttuurille ja työntekijäkokemukselle voidaan tulosten mukaan ymmärtää olevan kahdenlainen jälkimmäisten toimiessa sekä vakaana perustana työnantajabrändäykselle, että ollessa sen toiminnan kohteena. Työnantajabrändin onnistumisen takaamiseksi se tulisi rakentaa samassa linjassa muihin brändeihin ja niiden synnyttämiin assosiaatioihin.fi
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyönantajabrändi
dc.subject.othersisäinen brändäys
dc.subject.otherorganisaatioidentiteetti
dc.titleOrganisaatiokulttuurin ja työntekijäkokemuksen merkitys työnantajabrändäykselle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205272
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotyönantajat
dc.subject.ysobrändäys
dc.subject.ysositouttaminen
dc.subject.ysobrändit
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record