Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorKiviniemi, Kirsi
dc.date.accessioned2018-12-20T07:36:33Z
dc.date.available2018-12-20T07:36:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60719
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää foneettisia erityispiirteitä ruotsin kielen murteessa, jota puhutaan Siipyyn ja Skaftungin kylissä Kristiinankaupungissa. Erityisesti tarkoituksena oli pyrkiä löytämään sellaisia piirteitä, jotka eroavat ns. ruotsin standardikielen (sekä suomenruotsi että ruotsinruotsi) fonetiikasta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä henkilöä ja se koostui haastattelusta ja kuvakertomuksesta, jotka äänitettiin foneettista analyysia varten. Aineistoa analysoitiin pääasiallisesti auditiivisesti. Aineiston analyysi oli pääosin kvalitatiivista, mutta joiltakin osin käytettiin lisäksi määrällistä analyysiä. Tutkimustulokset osoittavat, että murteessa esiintyy sekä primäärejä että sekundäärisiä diftongeja. Murteessa on kvalitatiivinen ero lyhyen ja pitkän u-äänteen ääntämisessä, mutta a-äänteessä ei ole vastaavaa kvalitatiivista eroa. Konsonanttiäänteiden osalta tulokset osoittavat, että murteen äng-äänteessä ääntyy usein klusiili /g/: [ŋg]. Lisäksi /g/ ja /k/ voivat palatalisoitua etuvokaalin jälkeen myös sanan sisällä, ja murteessa esiintyy kaksi erilaista l-äännettä. Tämän tutkimuksen perusteella prosodia lausumatasolla muistuttaa monilta osin suomenruotsia (mm. paljon painotuksia). Vokaali painollisissa tavuissa voi olla lyhyt, pitkä tai ylipitkä. Intonaatio yksi- ja kaksitavuisissa sanoissa (väitelausumissa) on usein nouseva painollisessa tavussa, ja sävelhuippu toteutuu usein melko myöhään. Tämä on epätyypillistä suomenruotsille, mutta todettu myös aiemmin tyypilliseksi Pohjanmaan murteissa. Sanaintonaatiossa esiintyy kuitenkin variaatiota, mikä saattaa johtua standardiääntämyksen vaikutuksesta murteeseen.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosv
dc.subject.otherKristinestad
dc.titleEn fonetisk studie om svenskan i Sideby och Skaftung
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812205256
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysofonetiikka
dc.subject.ysosuomenruotsi
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysomurteet
dc.subject.ysoprosodiikka
dc.subject.ysovokaalit
dc.subject.ysodialektologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record