Show simple item record

dc.contributor.authorKortessalo, Meri
dc.date.accessioned2018-12-19T09:46:56Z
dc.date.available2018-12-19T09:46:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60683
dc.description.abstractTässä Pro gradu -tutkielmassa on tutkittu kemian opetuksen eriyttämistä yläkoulussa sekä kemian aineenopettajien ja erityisopettajien kokemuksia siitä. Kirjallisessa osassa käsitellään inkluusiota ja sen suhdetta opetuksen eriyttämiseen. Tämän viitekehyksen perusteella kirjallisessa osassa perehdytään koko luokan eriyttämistä tukeviin toimintamalleihin. Kirjallisessa osassa perehdytään myös oppilaiden ja opettajien kokemuksiin eriyttämisestä sekä perehdytään kemian opetuksen eriyttämisen erityispiirteisiin. Kirjallisuudesta nousi esille koko luokan eriyttämisen merkitys inklusiivisen koulun päämäärien saavuttamisessa. Kirjallisuudesta nousi myös monia erilaisia toimintamalleja opettamisen eriyttämiseksi. Näitä tapoja olivat muun muassa suoraopetus, samanaikaisopetus, yhteistoiminnallinen työskentely ja joustava ryhmittely sekä vertaisoppiminen. Opetuksen eriyttämisessä on paljon kaikkiin oppiaineisiin soveltuvia menetelmiä. Kuitenkin kemian opetuksessa eriyttämisessä on monia erityispiirteitä. Näitä ovat muun muassa kemian tiedon rakenne ja laboratorioissa työskentely. Opetusmenetelmien lisäksi merkityksellistä on myös eriyttämistä tukeva oppimateriaali. Opetuksen eriyttäminen voi tuoda haasteita opettajalle, mutta opettajan asenne ja koulun toimintakulttuuri edesauttavat opetuksen eriyttämisen toteutumisessa. Lisäksi opettajien välinen yhteistyö tukee opettajan eriyttämistyötä. Pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa on selvitetty haastattelututkimuksen avulla erityisopettajien ja kemianopettajien tapoja eriyttää kemian opetusta yläkoulussa opetusmenetelmien, arvioinnin ja opetusmateriaalin näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin myös opettajien kokemuksia ja asenteita kemian opetuksen eriyttämisestä sekä erityisopettajien ja kemian opettajien työnjaosta kemian opetuksen eriyttämisen toteuttamisessa yläkouluissa. Kokeellisen osan tulosten perusteella kaikki opettajat eriyttävät opetusta omalla tavallansa. Eriyttäminen riippui opettajasta ja opetusryhmästä. Opettajilla oli monipuolisia eriyttämistä tukevia menetelmiä käytössä. Nämä menetelmät olivat pitkälti samoja, joita kirjallisesta osasta nousi esille. Erityisopettajat ja aineenopettajat käyttivät kemian opetuksen eriyttämiseen osittain erilaisia menetelmiä. Kemian opetuksen yhteydessä kemianopettajat ja erityisopettaja tekivät yhteistyötä melko vähän, sillä pääpaino yhteistyössä oli matematiikan opetuksessa. Opettajat kokivat, että samanaikaisopetukseen tarvittavaa yhteistä suunnitteluaikaa ei ollut tarpeeksi.fi
dc.format.extent131
dc.language.isofi
dc.titleKemian opetuksen eriyttäminen yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812195218
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysosamanaikaisopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record