Show simple item record

dc.contributor.advisorBottas, Reijo
dc.contributor.authorRajaniemi, Anne
dc.date.accessioned2018-12-19T06:42:50Z
dc.date.available2018-12-19T06:42:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60672
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Orimattilan kaupungin 8. luokkalaisten lasten liikunta-harrastuneisuutta, miten harrastavissa perheissä koetaan arjessa jaksaminen ja onko kyseisillä perheillä riittävästi yhteistä aikaa. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi vanhempien mielipiteitä kokonaiskoulupäivästä, missä harrastukset tapahtuisivat koulupäivän aikana. Aineisto kerättiin määrällisenä kyselytutkimuksena Webropol – kyselyohjelmistoa käyttäen syksyllä 2018. Kysely lähetettiin 232:lle Orimattilan 8. luokkalaisen huoltajalle, joista 43 vastasi kyselyyn. Vastausmäärä kyselytutkimuksessa jäi pieneksi ja tutkimuksen tulokset jäävät arvailujen varaan. Tulosten perusteella Orimattilan 8. luokkalaiset harrastavat ohjattua liikuntaa vaihtelevasti, kyselytutkimuksen nuorista 35 (81,4%) harrasti ohjattua liikuntaa vähintään kerran viikossa ja 8:lla (18,6%) ei ollut lainkaan liikuntaharrastuksia. Viikoittain liikuntaharrastuskertoja oli keskimäärin 2,21 kertaa koko joukkoa tarkasteltaessa ja 34,9%:lla harrastuskertoja oli 4 tai enemmän. Vastausten perusteella nuori harrastaa liikuntaa, koska haluaa sitä itse ja suurimpana motivoijana toimivat harrastuksissa olevat kaverit. 39,53% vastaajista arvioivat tämän tärkeimmäksi tekijäksi harrastamisen motivaattoreista kysyttäessä. 35,9%:lla nuorista on harrastukseen matkaa yli 20km ja kuljetus hoituu pääasiassa vanhempien omilla autoilla. Tutkimuksen perusteella voidaan varovasti päätellä, että paljon harrastavien lasten vanhemmat kokevat yhdessä kulkemisen ja tekemisen perheen yhteiseksi ajaksi eivätkä arvota samaan tapaan yhteisiä ruokailuhetkiä tai kiireetöntä arkea kotona kuin vähemmän harrastavien lasten vanhemmat. Tulosten valossa paljon harrastavien perheiden vanhemmat jaksavat arjessa hieman paremmin kuin ne vanhemmat, joiden nuoret harrastavat vähemmän. On vaikea vetää johtopäätöstä siitä, miten kokonaiskoulupäivä vaikuttaisi lasten harrastamiseen tai perheiden jaksamiseen. Orimattilaan toivottaisiin kuitenkin lisää liikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä koulun yhteyteen että yleensäkin, ja näihin koulutettuja ohjaajia, joilla on lajin substanssiosaamista. Yli puolet vastaajista uskoivat, että heidän nuorensa osallistuisivat koulupäivän aikana järjestettäviin harrastuksiin/harjoituksiin, mikäli niitä ohjaisi lajin ammattilainen eikä opettaja.fi
dc.description.abstractPurpose of this study was to find out how much physical activitity are 8. graders in Orimattila doing, and to know how families experience their everyday life and do they have enough time to be together. Another subject in this study was to get knowledge of how parent are thinking about flexible school day where hobbies would happen during the school day. The material was collected in autumn 2018 as a quantitative case study using Webropol – soft-ware. The study was sent to 232 Orimattila’s 8. graders guardian, 43 of them answered. Because of the low amount of answers in this study, are these results only passable. The results showed that 8. graders in Orimatttila do physical activity very variable. 35 (81,4%) of them had an instructed physical hobby at least once a week and 8 of them (18,6%) didn’t have any physical hobbies at all. In weekly basis physical activity times were in average 2,21 times comparing whole group and 34,9% had training 4 times or more per week. What came up was that adolecent does ecercise because of their own will and the biggest motivation comes from friends that are in same group. 39,53% of answerers said that friends are the most im-portant fact of why their adolecent is motivated in sports. 35,9% had over 20km distance from home to practise place and their way to get there are mostly parents with their own car or sharing ride with friends families. Based on this study can be carefully concluded that parents whose children practise often feels that driving to practise place together and doing things which helps their children there are their quality time. It seems that they don’t value everyday dinners with whole family or stressless evenings at home very high. The result shows in fact that parents whose families have lots of hobbies do better in everyday life than parents whose children have less hobbies. It’s hard to conclude how flexible school day would affect childrens enthusiasm in sports and other hobbies and how would it appear with family well-being. What came up as a fact is that more psysical activity apportunities are needed in Orimattila, both included in schooldays and in general. And it is hoped that those practises would lead someone who has substanceknowledge of that certain sport or instrument. Over half of those who answered this study thought that their adolescent would participate practises during schoolday if the leader was professional coach and not teacher.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.subject.other8. luokkalaiset
dc.subject.otherperheen hyvinvointi
dc.subject.otherkokonaiskoulupäivä
dc.titleKoulupäivä tukemassa lasten liikuntaharrastamista ja perheiden jaksamista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812195212
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoharrastukset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoperheet (ryhmät)
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysokouluikäiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record