Show simple item record

dc.contributor.advisorAro, Mikko
dc.contributor.authorLaalo, Terhi
dc.contributor.authorOjala, Camilla
dc.date.accessioned2018-12-19T06:27:28Z
dc.date.available2018-12-19T06:27:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60666
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia tapahtui opettajien, vanhempien ja oppilaiden käsityksissä tarkkaavuuden vaikeuksista kärsivistä oppilaista toiminnanohjauksen intervention ja sitä seuranneen seurantajakson aikana. Tutkittavista suurin osa muodosti tutkimuksen koeryhmän ja osallistui MALTTI- tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutusinterventioon. Tutkimus toteutettiin tilastollisin menetelmin. Aineisto kerättiin tietyistä Etelä-, Keski- ja Itä- Suomen alakouluista Niilo Mäki Instituutin järjestämän SELDI- hankkeen puitteissa. Aineiston keräämisessä käytettiin BERS-, SDQ- ja KESKY- kyselylomakkeita. Aineisto analysoitiin toistomittausten varianssianalyysin ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla. Tutkimus osoitti, että eri vastaajaryhmien käsitykset oppilaista muuttuivat pääosin samansuuntaisesti riippumatta siitä, kuuluiko oppilas koe- vai kontrolliryhmään. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että intervention myönteinen tai kielteinen sujuminen muuttaa opettajien käsityksiä oppilaiden ongelmista ja oppilaiden omia käsityksiä vahvuuksistaan samalla tavalla myönteisesti tai kielteisesti. Tuloksista ilmeni myös, että eri vastaajaryhmien käsitysten muutoksilla ei juuri ollut yhteyttä toisten vastaajaryhmien käsitysten muutoksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että intervention sujumisella on vaikutus opettajan suhtautumiseen oppilaaseen. Esimerkiksi hyvin sujunut interventio voi muuttaa opettaja-oppilas vuorovaikutussuhdetta myönteisemmäksi. Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta että, interventiojakson aikana saadun palautteen avulla oppilaan itsearviointitaidot voivat muuttua realistisemmiksi.fi
dc.format.extent60
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title“Levoton, yliaktiivinen, ei pysty olemaan hiljaa paikallaan” : opettajien, vanhempien ja oppilaiden käsitysten muuttuminen tarkkaavuuden vaikeuksista kärsivistä oppilaista toiminnanohjauksen interventionjakson aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812195206
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysotarkkaavaisuus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record