Show simple item record

dc.contributor.authorHuotari, Henna
dc.date.accessioned2018-12-11T07:33:42Z
dc.date.available2018-12-11T07:33:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60555
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitetään, millaisia käsityksiä lukion päättövaiheessa olevilla opiskelijoilla on luokanopettajan ammatista ja sen houkuttavuudesta uravaihtoehtona. Tutkimusaiheen valinnan taustalla vaikutti halu ymmärtää, millainen vaihtoehto luokanopettajan ammatti on jatkokoulutusvalintojaan paraikaa pohtiville suomalaisille nuorille. Tutkimus on metodologisilta lähtökohdiltaan laadullinen ja sen aineistonkeruu toteutettiin keräämällä aihetta käsittelevät kirjoitelmat 70 keskisuomalaiselta lukiolaiselta. Aineisto analysoitiin laadullisensisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen mukaan lukiolaiset omasivat moninaisen ja melko jäsentyneen kuvan luokanopettajan työstä. He pohtivat kuvauksissaan luokanopettajan ammattia arvostuksen, yhteiskunnallisten ja materiaalisten reunaehtojen, työnkuvan monitahoisuuden, työn sosiaalisuuden, työn vaativuuden ja vastuullisuuden, työn palkitsevuuden ja merkityksellisyyden sekä työhön soveltuvuuden näkökulmista. Luokanopettajan ammatti ei ollut osallistujien enemmistölle houkuttava tai ainakaan ensisijainen uravaihtoehto. Ammatissa lukiolaisia kiinnostivat lasten parissa työskentely ja työn ihmisläheisyys sekä työn palkitsevuus ja merkityksellisyys. Houkuttavuutta puolestaan heikensivät haluttomuus tehdä työtä lasten parissa sekä oppilaisiin liittyvät haasteet, työn ja vastuun suuri määrä sekä oma soveltumattomuus työhön. Tulosten perusteella voidaan todeta, ettei luokanopettajan ammatin vetovoimaisuutta tulisi nähdä itsestäänselvyytenä, vaan ilmiönä, jonka säilyttämisestä on tärkeää huolehtia. Tutkimustulokset korostavat kaiken kaikkiaan ammattiin liittyvien käsitysten merkitystä kiinnostuksen heräämiselle, ja sitä kautta ura- ja koulutusvalintaa koskevien päätösten tekemiselle.fi
dc.format.extent95
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajan ammatti
dc.subject.otherhoukuttavuus
dc.subject.otheropettajan työ
dc.titleLukion päättövaiheessa olevien opiskelijoiden käsityksiä luokanopettajan ammatista ja sen houkuttavuudesta uravaihtoehtona
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812115054
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulutusvalinnat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoammatit
dc.subject.ysouranvalinta
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record