Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorLindholm, Olli
dc.date.accessioned2018-12-05T07:09:27Z
dc.date.available2018-12-05T07:09:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60486
dc.description.abstractTässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan suomea toisena kielenä puhuvien lasten kielen käyttöä leluttomassa leikissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomen kielen merkitystä S2-oppijoille sekä sitä, minkälaisia haasteita ja onnistumisia lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa esiintyy. Tutkimuksen aineisto muodostui tutkijan etnografisin menetelmin keräämästä videomateriaalista sekä Papilio-tutkimushankkeen vastaavasta aineistoa. Aineisto kerättiin seuraten lasten keskinäisiä leikkejä Papilio-hankkeen mukaisten lelujen vapaapäivä –tuokioiden aikana. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkittavat olivat 5–6-vuotiaita lapsia. Suomen kielen merkitys S2-lapsille näyttäytyi erityisesti kielen käyttämisessä sekä lasten keskinäisen kieliympäristön moninaisuudessa. Suomea käytettiin leikin kielenä ja omien ajatusten ilmaisun kielenä. Kieliympäristössä keskiössä olivat S2-lasten tavat hyödyntää muiden lasten käyttämää suomen kieltä omassa kielenoppimisessaan, mutta myös muiden lasten kiinnittämä huomio S2-lasten puhumaan suomeen. Leikeissä tapahtuvan vuorovaikutuksen haasteina S2-lapsilla havaittiin olevan toisinaan kielitaidon riittämättömyys sekä lapsen kyvyttömyys päästä vaikuttamaan leikkien sisältöön ja kulkuun, mutta toisaalta aineistosta ilmeni myös onnistumisia näihin seikkoihin liittyen. Muita myönteiseen vuorovaikutukseen ja siinä pärjäämiseen vaikuttavia tekijöitä havaittiin olevan muiden lasten tarjoama apu kielellisissä vaikeuksissa sekä lasten hyvät ystävyys- ja toverisuhteet.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.titleSuomen kielen merkitys S2-lasten leluttomassa leikissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201812054998
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoleikki (toiminta)
dc.subject.ysotoinen kieli
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoroolileikit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record