Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorSinkkonen, Jenni
dc.date.accessioned2018-11-28T07:12:25Z
dc.date.available2018-11-28T07:12:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60366
dc.description.abstractTutkielmassa on pyritty tarkastelemaan, miten luokanopettajakoulutukseen pyrkivät aikuisopiskelijat määrittävät itsensä opettajina ennen koulutusta ja miten opettajuus näyttäytyy opiskelijoille. Tutkimusaineistona on ollut opiskelijoiden pääsykoekirjoitelmat. Aineistopyyntö esitettiin 48:lle opiskelijalle ja 15 heistä antoi kirjoitelman käyttööni. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan todellisuus on kielellisesti ja sosiaalisesti tuotettua. Aineisto on analysoitu narratiivisen analyysin keinoin David Hermanin kertomuksen prototyyppien mukaisesti. Aineisto on lisäksi teemoiteltu. Tutkielmassa on tarkasteltu opettajan ammatillisen kehittymisen merkitystä yksilön huomioinnin näkökulmasta sekä opettajuuden ideaaleja kulttuurisina representaatioina. Luokanopettajakoulutuksen alkuvaiheessa olevat opiskelijat ovat olleet mielenkiinnon kohteena, sillä ammatillinen identiteetti ja näkemys opettajuuden ideaaleista on vasta kehittymässä. Kirjoittajat rakentavat pääsykoekirjoitelmissa tietä opettajuuteen kolmen teeman kautta: yliopistoon pyrkiminen, erilaiset tiet kohti opettajuutta ja ammatillisen identiteetin herääminen. Ammatti-identiteetin rakentuminen on analyysin päätteeksi koottu kokoavaksi kasvukertomukseksi. Teemoittelun yhteydessä analyysistä nousi esille minä opettajana- teema, jossa arvotetaan ihanneminää suhteessa tavoiteminään ideaaliopettajuuden kontekstissa. Lisäksi tuli ilmi ilmapiirin teema, uudistaja minä- teema sekä yhteisöllisyyden teema. Yhteenvetona esitetään, että ideaaliopettajuus nähdään tavoiteltavana ammatti-identiteetin piirteenä, jossa koulu on opettajien ja oppilaiden yhteinen oppimisen ja kasvun keskiö. Opettajan ammatillinen identiteetti, käsitys ja kuva itsestä ammatin edustajana sekä tulevana tekijänä on hakijoilla vahva ominaisuus jo ennen opintojen alkua. Heillä on visio siitä, mitä kohti ovat menossa.fi
dc.format.extent109
dc.language.isofi
dc.titleOpettajaidentiteetin rakentuminen opettajakoulutuksen pääsykoekirjoitelmissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811284908
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysonarratiivisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record