Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorKilkki, Ruut
dc.date.accessioned2018-11-21T06:40:38Z
dc.date.available2018-11-21T06:40:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/60248
dc.description.abstractTämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista osaamista digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat. Digitaalinen markkinointi on yleistynyt vauhdilla ja ottanut paikkansa perinteisen markkinoinnin rinnalla. Digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän hyödyntäminen on yrityksille välttämättömyys, mikäli yritykset haluavat pysyä alallaan kilpailukykyisinä. Teknologian nopean kehittymisen vuoksi digitaalista markkinointia ja markkinointiviestintää tekevien ammattilaisten osaamisen vaatimukset ovat kasvaneet. Tutkimus ei ole kuitenkaan pysynyt digitaalisen markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehityksen mukana. Aihepiirin tutkiminen on ajankohtaista ja mielenkiintoista, sillä aiempaa tutkimusta digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaamisesta ei juurikaan ole. Tämän tutkimuksen tuomasta uudesta tiedosta hyötyvät myös yritykset ja yksilöt, sillä yritykset pystyvät tutkimuksen tulosten perusteella vaatimaan esimerkiksi rekrytointivaiheessa hakijoilta tarvittavaa osaamista, ja yksilöt voivat tutkimuksen tulosten perusteella kehittää omaa osaamistaan tarvittavaan suuntaan. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä tutkimuksesta, jonka haastatteluihin osallistui 15 digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaista. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla, luokittelemalla sekä yhdistelemällä. Tulosten perusteella digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaiset tarvitsevat monenlaista osaamista; persoonallisia ominaisuuksia, ammatillisia taitoja, liiketoimintaan liittyviä kompetensseja ja teknisiä kompetensseja. Neljässä kategoriassa tarvittavia ominaisuuksia, taitoja ja kompetensseja on yhteensä 38. Persoonallisia ominaisuuksia voidaan pitää tärkeimpänä kategoriana, jota loput kategoriat täydentävät. Kaiken tarvittavan osaamisen hallitseminen on yhdelle ihmiselle mahdottomuus ja siksi tarvittavat taidot vaihtelevat digitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisen tehtävien mukaan.fi
dc.description.abstractThe purpose of this master’s thesis is to find out what kind of competencies digital marketing communication’s professionals need in their work. Digital marketing has become common and it has taken its place beside traditional marketing. Utilizing digital marketing and digital marketing communication is a necessity for companies who want to stay competitive in their field. For the sake of technology’s rapid development, digital marketing and marketing communication’s professionals’ competence requirements have increased. However, research has not kept up with digital marketing and marketing communication’s development. The topic is current and interesting as there is barely any previous research about digital marketing communication’s professionals’ competence. This research introduces new knowledge, which benefits companies and individuals. Through the results of the research, companies can, for example, demand required competence from applicants in the recruitment process. Also, through the results individuals can develop their competencies to the right direction. The thesis consists of a literature review and an empirical research. 15 digital marketing professionals participated in the interviews of the empirical research. The interview material was analysed by thematic analysis, classification and combination. Based on the results, digital marketing communication’s professionals require various competencies: personal traits, professional skills, business competencies and technical competencies. These four categories include 38 traits, skills and competencies. Personal traits can be seen as the most important category, which the other categories complete. Managing all required competencies is impossible for one, and thus, the required traits, skills, and competencies vary between digital marketing communication’s professionals’ different jobs.en
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen markkinointiviestintä
dc.titleDigitaalisen markkinointiviestinnän ammattilaisten osaaminen : laadullinen tutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201811214799
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoosaaminen
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoammattilaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record