Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorTurja, Leena
dc.contributor.authorMerjovaara, Olli
dc.date.accessioned2018-10-24T07:10:36Z
dc.date.available2018-10-24T07:10:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59922
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan digitaalisen tarinankerronnan soveltuvuutta varhaiskasvatukseen. Digitaalinen tarinankerronta tarkoittaa digitaalisesti tuotettuja tarinoita, jotka voivat sisältää erilaisia mediaelementtejä. Digitaalista tarinankerrontaa on tutkittu koulukontekstissa, mutta varhaiskasvatuksessa tutkimus on vähäisempää. Se on nähty monipuolisena, erityisesti tulevaisuuden taitojen kehitystä ja osallisuutta tukevana menetelmänä. Tutkimus toteutettiin osana Erasmus+ -hanke STORIESia ja tässä tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin kahdesta hankkeeseen osallistuneesta päiväkodista. Hankkeeseen osallistuneita varhaiskasvatuksen opettajia haastateltiin ryhmähaastatteluilla kolme kertaa vuosien 2017 ja 2018 aikana. Aineisto analysoitiin käyttäen sekä teorialähtöistä että teoriasidonnaista laadullista sisällönanalyysiä tutkimuskysymyksestä riippuen. Digitaalisen tarinankerronnan avulla pystyttiin tukemaan niin kutsuttujen tulevaisuuden taitojen kehitystä, koskien etenkin luovuutta, yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja, ongelmanratkaisu- sekä kansalaistaitoja. Lisäksi se toimi pedagogisen dokumentoinnin välineenä ja lisäsi sen lapsilähtöisyyttä. Digitaalisen tarinankerronnan edellytyksistä haastatteluissa nostettiin esiin kasvattajien tekninen osaaminen, lasten kehitystason huomiointi sekä meluton fyysinen tila. Tutkimuksen tulokset tukevat aiempien koulukontekstissa tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tulosten pohjalta voidaan todeta digitaalisen tarinankerronnan soveltuvan erinomaisesti käytettäväksi myös varhaiskasvatuksessa.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalinen tarinankerronta
dc.subject.otherpedagoginen dokumentointi
dc.subject.othertulevaisuuden taidot
dc.subject.other21st century skills
dc.titleTulevaisuuden taitoja ja pedagogista dokumentointia : varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä digitaalisesta tarinankerronnasta STORIES -hankkeen yhteydessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810244510
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomediataidot
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoiPad
dc.subject.ysomedialukutaito


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot