Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorKuronen, Susanna
dc.date.accessioned2018-10-19T05:15:22Z
dc.date.available2018-10-19T05:15:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59877
dc.description.abstractPro-gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää vantaalaisten koulukohtaisten käyttäytymisen arvioinnin perusteiden sisällöt, yhteneväisyydet ja erot sekä millaisen käyttäytymisen ihanneoppilaan mallin ne luovat. Tutkimuksen aineistona olivat Vantaan neljänkymmenenkahden peruskoulun koulukohtaiset opetussuunnitelma, joiden pohjana on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Analysoin aineistoa laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysin tuloksena syntyi viisi teemaa, jotka määrittelevät käyttäytymisen ihanneoppilasta: hyvät tavat, vuorovaikutustaidot, oppilaana olemisen taidot ja ympäristöstä huolehtiminen sekä sääntöjen noudattaminen. Käyttäytymisen ihanneoppilas on omaksunut koulunsa käyttäytymistavoitteet ja hallitsee tilannetietoisen käyttäytymisen. Tutkimuksessa selvisi, että Vantaan koulujen välillä on isoja eroja käyttäytymisen tavoitteiden painotuksissa, kriteereissä ja kasvatusajattelussa. Tutkimuksessa löytyi kuitenkin kaikille kouluille yhteinen kasvatusajatus, jonka päämääränä on opettaa oppilaalle hyviä tapoja, asiallista kielenkäyttöä ja kykyä ottaa vastuu itsestään ja toiminnastaan. Vantaalaisten koulujen käyttäytymisen ihanneoppilaan malli osoittautui laajaksi ja epäyhtenäiseksi. Tähän liittyen tuon tutkimuksessa esille käyttäytymisen arvioinnin hajanaisuuden ja käyttäytymisen ihanneoppilaan mallin epärealistisuuden.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherarviointikriteerit
dc.subject.otherkäyttäytymisen arviointi
dc.subject.otheropetussuunnitelma
dc.subject.otherihanneoppilas
dc.titleKäyttäytymisen ihanneoppilas? : käyttäytymisen arvioinnin perusteet Vantaan koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810194456
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysokriteerit
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysooppilasarviointi
dc.subject.ysoarvosanat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record