Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorYli-Kojola, Kaisa
dc.date.accessioned2018-10-08T05:58:33Z
dc.date.available2018-10-08T05:58:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59773
dc.description.abstractOppilaiden osallisuutta on tutkittu paljon viime vuosina. Tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuus on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle tutkimuksissa ja käytännön työssä kouluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuutta yläkoulussa opettajien näkökulmasta. Tutkimuksen keskiössä ovat opettajien näkemykset tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuudesta ja lisäksi tarkoituksena on selvittää, millaisia keinoja opettajat kertovat käyttävänsä tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuuden edistämiseksi opetuksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen osallistui kolme erityisopettajaa ja neljä aineenopettajaa samasta yläkoulusta. Aineistonkeruu toteutettiin yksilöhaastatteluilla. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuus on yhdessä toimimista, oppilaiden toimijuutta sekä oppilaiden vastuun ottamista opiskelusta. Osallisuutta edistävinä keinoina opettajat toivat esiin oppilaiden yksilöllisyyden huomioimisen, vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisen ja ammatillisen yhteistyön. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuuden edistäminen edellyttää yhteistyötä ja erityisopettajien resurssin hyödyntämistä samanaikaisopetuksessa. Työyhteisöissä on tärkeää keskustella ja varmistaa opettajien ymmärrys osallisuudesta ja siitä mitä se voi tarkoittaa tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertukea tarvitsevat oppilaat
dc.subject.otherosallisuuden edistäminen
dc.titleTukea tarvitsevien oppilaiden osallisuus opetuksessa : opettajien näkemyksiä osallisuudesta ja kokemuksia osallisuutta edistävistä käytänteistä yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201810084363
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoedistäminen
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoerityinen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record