Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorSyväsalo, Pirjo
dc.date.accessioned2018-09-24T10:31:42Z
dc.date.available2018-09-24T10:31:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59632
dc.description.abstractLähtökohtana tutkimuksessa toimi luokanopettajan työni kautta saatu omakohtainen kokemukseni kouluikäisten lasten haastavista, tunnetaitoja vaativista tilanteista. Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 todetaan koululla olevan vastuun muiden muassa oppilaan identiteetin rakentumisessa sekä yhtenä tehtävänä tarjota keinoja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Tutkimusaiheena oli taidekuvien herättämät tunteet , ja niistä erityisesti empatian tunne. Tavoitteena oli selvittää, millaisia tunteita kaksi erilaista taidekuvaa herättää oppilaissa sekä voiko taidekuvaa käyttää empatiakasvatuksessa. Teoreettisena taustana tutkimuksessa oli perehtyminen lapsen tunne-elämän kehi- tykseen, tunnetaitoihin sekä empatian ja moraalin tunteiden kehitykseen ja merkitykseen. Tutkimus sijoittuu kasvatustieteen kentälle sosiaalisten taitojen vahvistamisen ja taidekasvatuksen pedagogiikan osa-alueille. Lähestymistapa on hermeneuttis-fenomenologinen, jossa tulkinnan tarpeen myötä hermeneutiikka tulee mu- kaan fenomenologiseen tutkimukseen. Kahdelta eri oppilasryhmältä kerätty kirjallinen materiaali yhdessä valikoitujen yksilöhaastatteluiden kanssa muodostivat tutkimusaineiston. Aineiston analysointi ja tulkinta tapahtui vaihe vaiheelta soveltaen Giorgin fenomenologista metodia. Tutkimustulosten mukaan taidekuvat herättivät katsojissaan monenlaisia tunteita. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaitten oli helpompi samastua esittävän taiteen kuvaan kuin ei-esittävään. Empatiaa ilmentävät tunteet välittyivät helpommin realistista taidesuuntaa esittävästä kuvasta. Abstrakti kuva herätti monimutkaisempia tunteita ja mielikuvia, joiden tulkinta ei ollut tutkimuksen kannalta yhtä selkeää.fi
dc.format.extent91
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.title”Tämä kuva herättää minussa paljon tunteita välillä surullisia ja iloisia joskus vihaisiakin.” : taidekuva tunteiden tulkkina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809244221
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotaidekasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokuvataide
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.subject.ysoempatia
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoempatia
dc.subject.ysotunne-elämän kehitys
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunnekasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record