Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorKataja, Minna
dc.contributor.authorKähkölä, Susanna
dc.date.accessioned2018-09-12T06:15:54Z
dc.date.available2018-09-12T06:15:54Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59463
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa haluttiin selvittää Hattulan Parolassa sijaitsevassa Juteinikeskuksessa toimivien opettajien ja oppilaiden merkittäviä kokemuksia työskentelystä ja opiskelusta fyysisesti joustavassa oppimisympäristössä. Tarkoituksena oli saada selville miten opettajat ja oppilaat ovat kokeneet arjen täysin uudenlaisissa avoimissa ja joustavissa oppimistiloissa, joissa äänet, liikkuminen, oppilaiden vapaus valita työskentelypaikka ja kirjattomuus ovat uusia ulottuvuuksia opiskelussa. Tutkimuksessamme käytimme laadullista tutkimustapaa ja keräsimme aineiston puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkielmassa tarkastellaan oppimisympäristöjen ulottuvuuksien käsitteitä ja perehdytään suomalaisen koulurakentamisen historiaan oppimistilojen kehittymisen näkökulmasta. Tutkimuksessamme saimme selville, että joustavan oppimisympäristön myötä opettajat olivat joutuneet muuttamaan käsitystään opettajuudesta täysin uudenlaiseksi. Opettajuudessa oli tapahtunut suuri muutos yksinäisestä ja itsenäisestä työotteesta yhdessä tekemiseen ja yhteisopettajuuteen. Yhteisopettajuus oli tehnyt työstä mielekästä ja monipuolista. Opettajat olivat oppineet joustaviksi työtovereiksi ja oppineet uutta kollegoiltaan. Haastattelujen perusteella oppilaat olivat saavuttaneet taitoja, joita perinteiset luokkamuotoiset tilat eivät mahdollista. He olivat oppineet itsenäistä työskentelyä, itsesäätelytaitoja ja erilaisuuden hyväksymistä. Joustavat oppimisympäristöt olivat tuoneet mukanaan mahdollisuuksia oppia tunnistamaan ja reflektoimaan omaan oppimiseen liittyviä toimintatapoja. Ympäristön joustavuus oli kasvattanut itsehillintä- ja säätelytaitoja. Oppilaat joilla oli erityistarpeita, olivat sulautuneet luontevasti osaksi koulun arkea, koska uudenlainen oppimisympäristö ja toimintamallit olivat poistaneet heiltä erityisoppilaan leiman. Opettajien ja oppilaiden haastatteluista tuli selkeästi esiin koulun yhteisöllisyys ja erilaisuuden hyväksymisen kulttuuri.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherfyysiset oppimisympäristöt
dc.subject.otheravoimet oppimisympäristöt
dc.subject.otherjoustavat oppimisympäristöt
dc.title''Me ollaan vain ja eletään tätä arkea'' : opettajien ja oppilaiden merkittäviä kokemuksia fyysisesti joustavissa oppimisympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201809124073
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoitseohjautuvuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record