Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorLaitinen, Mari
dc.contributor.authorMarkkanen, Iina
dc.date.accessioned2018-08-29T07:00:36Z
dc.date.available2018-08-29T07:00:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59360
dc.description.abstractTiedonhaku verkkosivujen välityksellä korostuu nykypäivänä. Tietoa etsitään usein ensimmäisenä verkosta, joten on tärkeää, että sieltä saatava tieto on laadukasta. Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia siihen, minkälaisten sisältöjen kautta varhaiskasvatuksen aloitus kuntien verkkosivuilla näyttäytyy, sekä miten ja mitä varhaiskasvatuksen aloituksesta viestitään kuntien verkkosivuilla. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen on otettu vaikutteita sosiaalisesta konstruktionismista, ja erityisesti sen tavoista luoda merkityksiä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista verkkosivujen analyysia ja tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Lisäksi kolmen kunnan verkkosivujen aineisto analysoitiin käyttäen temaattista analyysitapaa. Tutkimusaineisto koostui 24:n kunnan verkkosivuista, ja se kerättiin alkuvuodesta 2018. Verkkosivuista tutkimusaineistoksi valikoituivat ne sivustot, joiden tulkittiin käsittelevän suorasti tai epäsuorasti varhaiskasvatuksen aloitusta. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina saatiin selville, että kuntien verkkosivuilla varhaiskasvatuksen aloitusta oli käsitelty monenlaisten sisältöjen kautta, sekä siitä viestitään erilaisten teemojen välityksellä. Verkkosivut viestivät vahvasti sitä, että lapsista ja perheistä välitetään, koska varhaiskasvatuksen aloitukseen on panostettu useilla verkkosivuilla kattavasti ja positiivisella otteella. Lisäksi verkkosivuilta kävi ilmi, että varhaiskasvatuksen aloitus voi olla haasteellista ja vaatia tukikeinoja, minkä esille tuominen viesti laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Eri kuntien verkkosivuilla oli myös suurta vaihtelua sen suhteen, miten varhaiskasvatuksen aloitus näyttäytyi ja miten siitä viestittiin.fi
dc.format.extent80
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen aloitus
dc.title´´Tervetuloa varhaiskasvatukseen´´ : varhaiskasvatuksen aloituksen informaatio ja viestintä kuntien verkkosivuilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201808293954
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoWWW-sivut
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record