Show simple item record

dc.contributor.advisorIsosomppi, Leena
dc.contributor.authorPerttunen, Tarutiina
dc.date.accessioned2018-06-29T07:28:42Z
dc.date.available2018-06-29T07:28:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58787
dc.description.abstractPerttunen, TT. 2018. KiVa-interventio ja Verso-ohjelma osana koulun kasvatustyötä. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. 43 sivua ja 1 liite. Tarkasteltaessa kansainvälisiä koulukiusaamisen interventioihin liittyviä tutkimustuloksia on todettu, että kokemukset interventioiden vaikutuksista peilautuvat suoraan ohjelman fideliteetin kanssa. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen suomalaisissa kouluissa käytössä olevia KiVa-interventiota ja Verso-ohjelmaa kuvailevan kirjallisuusanalyysin keinoin. Tavoitteena on luoda kuvaa ohjelmista niin oppilaiden kuin opettajienkin näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on perehtyä tekijöihin, jotka edesauttavat tai estävät interventioiden vaikuttavuutta. Tutkimusaineistoksi valittiin 210 artikkelin otannasta 18 artikkelia, joista 10 koskee KiVa-interventiota ja 8 Verso-ohjelmaa, vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Valituista artikkeleista laadittiin tiivistelmät taulukkoon, jonka pohjalta tehtiin analyysi. Analyysin pohjalta nousi käsitys KiVa-intervention vahvuudesta pienten oppilaiden kiusaamiskokemuksia vähentävänä ja sivustaseuraajien sosiaalisten taitojen rakentajana. Verso osoittautui potentiaaliseksi ohjelmaksi kiusaamisen ennaltaehkäisemistyössä ja varsinkin sosiaalisten taitojen rakentamisessa. Edelleen tutkimustuloksista nousi ymmärrys ohjelmien sisäänajon ja läpiviennin olevan opettajia kuormittava prosessi, jos siihen ei saada rehtorin tukea ja jos siitä ei synny koko koulua koskeva toimintamalli. Tutkimusten mukaan koulukulttuurin muokkaamista tulisi rakentaa siihen suuntaan, että kiusaamisesta kertomatta jättäminen vähenisi. Aineiston pohjalta ymmärrettynä ohjelmien kustannustehokkuudessa, niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin ajateltuna, tulisi saavuttaa sen käyttäjien luottamus. Artikkelien myötä nousee käsitys innovaatioprosessin etenemisestä monisyisenä ja laajasti erilaisista yhteiskunnallisista tekijöistä riippuvaisena. Tutkimuksen johtopäätöksenä koulukiusaamisen interventioiden teoreettisten lähtökohtien laajentaminen näyttäisi olevan perusteltua. Edelleen interventioiden muokkaamisissa olisi fideliteetin lisäämiseksi nähtävä ohjelmien käyttäjien eli oppilaiden, huoltajien ja opettajien arvo ohjelman kehittäjänä.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.otherKiVa-interventio
dc.subject.otherVerso-ohjelma
dc.subject.otherinnovointi
dc.titleKiVa-interventio ja Verso-ohjelma osana koulun kasvatustyötä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806293413
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoennaltaehkäisy
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysokoulukiusaaminen
dc.subject.ysokoulu (ilmiöt)
dc.subject.ysokouluyhteisö
dc.subject.ysoryhmäkäyttäytyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record