Show simple item record

dc.contributor.advisorKarjaluoto, Heikki
dc.contributor.authorKuorelahti, Topi
dc.date.accessioned2018-06-29T05:26:12Z
dc.date.available2018-06-29T05:26:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58780
dc.description.abstractTeknologiset innovaatiot ja niiden myötä muuttuva liiketoimintaympäristö ovat johtaneet siihen, että erilaisten digitaalisten toimintatapojen ja työkalujen käyttö erityisesti yritysten välisillä (Business-to-Business, B2B) markkinoilla on viime vuosina kasvattanut merkitystään. Tämä on näkynyt muun muassa ohjelmistoalalla, sillä ohjelmistojen kysyntä B2B-yritysten keskuudessa on kasvanut merkittävästi. Vaikka ohjelmistojen merkittävä rooli nykypäivän B2B-yrityksille on yleisesti tunnistettu, on ohjelmistoihin keskittyvää ostoprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä tutkittu hyvin rajallisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä B2B-yritysten ohjelmistojen ostoprosessiin liittyen. Tutkimuksessa käsitellään ohjelmistojen ostoprosessia erityisesti kolmesta keskeisestä näkökulmasta: 1) ostoprosessin muodostuminen, 2) henkilöt ketkä osallistuvat ostoprosessiin, sekä 3) ostoprosessin muodostumiseen ja osallistuviin henkilöihin vaikuttavat tekijät. Koska nämä näkökulmat liittyvät olennaisesti organisaatioiden ostoprosessiin, on organisaatioiden ostokäyttäytyminen toinen tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pääteemoista. Toinen pääteemoista, ohjelmistojen ostoprosessi, syventää yleiseen organisaation ostoprosessiin liittyvää kirjallisuutta lähemmäksi tämän tutkimuksen kontekstia. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa case-yrityksenä toimi suomalainen tietotekniikka-alan yritys. Tutkimuksessa keskityttiin case-yrityksen kahdeksaan potentiaaliseen asiakkaaseen, joilta pyrittiin keräämään tietoa ohjelmistojen ostoprosessiin liittyen. Aineistonkeruu suoritettiin haastattelemalla, jonka jälkeen kerätty aineisto analysointiin tutkimuksen teeman valossa. Tutkimustulokset osoittavat, että ohjelmistojen ostoprosessi on tarkoin määritelty prosessi, joka sisältää joukon peräkkäisiä vaiheita. Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta tutkimustulokset korostavat ostoprosessin alkuvaiheen merkitystä, joihin ohjelmistoja tarjoavien yritysten kannattaa keskittyä. Tulokset osoittavat myös, että ohjelmistoihin keskittyvissä ostoprosesseissa projektista vastaavat henkilöt muodostavat tyypillisesti projektitiimin. Tärkeimmät ostoprosessiin ja siihen osallistuviin henkilöihin vaikuttavat tekijät puolestaan liittyvät yritysten toimintaympäristöön, ihmissuhteisiin tai organisaationaalisiin tekijöihin.fi
dc.description.abstractDue to new developing technologies and the changing business environment, the role of different digital tools among industrial markets has been rapidly increasing. One of the most rapidly developing sectors has been the growing usage of different kinds of software among Business-to-Business (B2B) companies. Despite the importance of the software for today’s B2B companies, the topic of software acquisition process has remained as a marginally research sector within business studies. The aim of this research is to increase the understanding of software acquisition process within industrial companies. The main focus of this study is on three aspects: The formation of the software acquisition process itself, the buying center, referring to the people participating in the software acquisition process, and the factors that have an effect on the software acquisition process and the buying center. These aspects are reviewed during the literature review which is based on studies focusing on the two main concepts of this research: Organizational Buying Behavior (OBB), and software acquisition process. This study was carried out as a qualitative case study focusing on one Finnish IT Service Provider and their potential customers (prospects). The data was gathered by utilizing semi-structured interviews conducted within the eight identified potential customers and the data was analyzed in the light of the content of this research. The results of the study reveal that the software acquisition process, among prospects of this study, is considered a well-defined process including a set of sequential stages. Based on the results, a 11-stage model for the different stages of software acquisition is presented. On the managerial side, the beginning of the buying process was considered crucial by the prospects, which suggest the importance for IT service providers to focus on those stages during their marketing actions. Within software acquisitions, the buying center tends to form from a specific project team which is supported by previous literature. Finally, the most important factors affecting the acquisition process and the buying center are typically related to environmental, interpersonal or organizational aspects of the company.en
dc.format.extent77
dc.language.isoen
dc.subject.otherorganizational buying behavior
dc.subject.othersoftware acquisition process
dc.subject.otherbuying center
dc.subject.otherfactors affecting organizational buying behavior
dc.titleWhat is behind a software acquisition process? : empirical case study focusing on Finnish IT Service Provider and its potential customers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806293406
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysoostot
dc.subject.ysoohjelmistot
dc.subject.ysoostokäyttäytyminen
dc.subject.ysoorganisaatiot (järjestelmät)
dc.subject.ysopurchases
dc.subject.ysorepertoires
dc.subject.ysobuying behaviour
dc.subject.ysoorganisations (systems)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record