Show simple item record

dc.contributor.advisorKröger, Teppo
dc.contributor.authorMartikainen, Veera
dc.date.accessioned2018-06-14T07:42:26Z
dc.date.available2018-06-14T07:42:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58560
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, millä tavoin erilaisuus merkityksellistyy suomalaisen kansallisen identiteetin diskursseissa. Lähtökohtina on suomalaisuudesta käydyn keskustelun lisääntyminen ja aiheen ajankohtaisuus Suomen itsenäisyyden juhlavuonna. Suomalaisuus oli näkyvä teema pitkin vuotta ja Suomi 100 -teeman alle tehtiin runsaasti kirjoituksia suomalaisuudesta. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan yleisemmin sitä, millä tavoin tulokset voivat mahdollisesti vaikuttaa kulttuurisesti monimuotoistuvaan maahan. Tarkoituksena on tutkia, millaisia kansallisen identiteetin diskursseja aineistosta voidaan lukea, ja tämän lisäksi pohtia, kuinka diskursseissa puhutaan erilaisuudesta ja millaisia merkityksiä käsitteelle annetaan. Tutkimus pohjaa vahvasti sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, jolloin tutkimustuloksia voidaan peilata sosiaalisen todellisuuden muodostumiseen ja siihen, kuinka merkitykset muodostuvat muuttuvissa sosiaalisissa konteksteissa. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on diskurssianalyysi, jolla jäsennetään kansallisen identiteetin puhetavat, mutta myös sisällönanalyysia hyödynnetään erilaisuuden merkitysten analysoinnissa. Aineiston muodostavat Helsingin Sanomien pääkirjoitukset vuodelta 2017, joista olen valinnut tutkimukseeni analysoitavaksi 22 kappaletta. Tulokset osoittavat, että kansallista identiteettiä esitetään pääkirjoituksissa diskursiivisesti kolmella tavalla. Pysyvyyden ja muutoksen diskurssit ottavat kantaa identiteetin ajallisiin tai kontekstuaalisiin muutoksiin kun taas käsitteen kyseenalaistava diskurssi epäilee yhteisen kansallisen identiteetin mahdollisuutta. Erilaisuutta arvotetaan pysyvyyden diskurssissa kielteisesti, kun taas muutoksen ja kyseenalaistamisen diskursseissa se on joko positiivista tai neutraalia. Tutkimustulokset heijastelevat hyvin suomalaisuudesta viime vuosien aikana käydyn keskustelun ilmapiiriä.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherHelsingin Sanomat
dc.titleSuomalainen kansallinen identiteetti ja erilaisuus : diskurssianalyysi Helsingin Sanomien pääkirjoituksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806143205
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysopääkirjoitukset
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysokansallinen identiteetti
dc.subject.ysosuomalaisuus
dc.subject.ysoerilaisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysodiskurssianalyysi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record