Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen ; Hankala , Kaili ; Mari
dc.contributor.authorKuikka, Juho
dc.contributor.authorMorozova, Elizaveta
dc.date.accessioned2018-06-13T09:53:37Z
dc.date.available2018-06-13T09:53:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58525
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, minkälaisia kokemuksia vanhemmilla ja lapsilla on lasta koskevista julkaisuista sosiaalisessa mediassa. Lisäksi selvitimme, miten vanhemmat perustelevat lapsistaan tekemiään julkaisuja sekä miten he kokevat ratkaisujensa vaikuttavan lastensa itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen. Tarkastelemme asiaa myös lasten näkökulmasta ja tutkimme, millaisia kokemuksia 10–11-vuotiailla suomalaislapsilla on aiheesta. Tutkittavat aikuiset ja lapset eivät ole toisilleen sukua. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta ja aineistonkeruun menetelmänä toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu. Vanhempia tutkittiin keväällä 2017, ja tutkimukseen osallistui seitsemän alakouluikäisten lasten vanhempaa, jotka ovat jollakin tavalla aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Kolme vanhemmista julkaisi lapsistaan tietoja sosiaalisessa mediassa ja kolme ei julkaissut. Lisäksi yksi vanhemmista julkaisi sisältöjä, joissa hänen lapsiaan ei voitu tunnistaa. Lasten haastattelut toteutettiin syksyllä 2017, ja tutkittavina oli 19 lasta yhden suomalaisen alakoulun neljänneltä luokalta. Aineisto kerättiin kahdella ryhmähaastattelulla, joista toiseen osallistui kymmenen ja toiseen yhdeksän lasta. Molempia ryhmiä haastateltiin kahden oppitunnin verran. Lapsilta kerättiin aineistoa myös kirjallisessa muodossa. Tulosten mukaan vanhemmat halusivat julkaista tietoja lapsistaan tuodakseen esille perhe-elämäänsä ja yhteisiä hetkiä. Julkaisemattomuuden syyt olivat monisyisempiä. Vanhemmat olivat pohtineet omien julkaisujensa vaikutuksia lastensa yksityisyyteen ja tulevaisuuteen. He pitivät lapsen itsemääräämisoikeutta tärkeänä, mutta korostivat sen ikäsidonnaisuutta. Lapsilla ilmeni ärsytystä liiallisesta kuvien jakamisesta sekä huolta vanhemman läsnäolon heikkenemisestä älylaitteiden runsaan käytön myötä. Lapset pitivät myös omaa itsemääräämisoikeuttaan ikäsidonnaisena. Tulosten perusteella suomalaiset vanhemmat ja lapset kokevat ilmiön tärkeäksi. Vanhempien mukaan julkaisujen vaikutusta lapsen elämään on haasteellista arvioida ilmiön tuoreuden vuoksi. Tutkimus antaa uutta tietoa lasten ja vanhempien näkemyksistä aiheesta. Sen perusteella aiheen jatkokäsittely kodeissa ja kouluissa olisi tarpeen.fi
dc.format.extent98
dc.language.isofi
dc.subject.otheryksityisyyden suoja
dc.subject.othersisältöjen julkaiseminen
dc.title”Et jos lapsi sanoo, et älä päivitä, niin älä päivitä.” : vanhempien ja lasten kokemuksia lasten tietojen jakamisesta sosiaalisessa mediassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806133173
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysolapset (perheenjäsenet)
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysoyksityiselämän loukkaaminen
dc.subject.ysohenkilöoikeus
dc.subject.ysooikeudet (edut)
dc.subject.ysohenkilötiedot
dc.subject.ysoanonymiteetti
dc.subject.ysoyksilönvapaus
dc.subject.ysolasten kehitys
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record