Show simple item record

dc.contributor.advisorRutanen, Niina
dc.contributor.authorVallenius, Heini
dc.date.accessioned2018-06-13T08:11:03Z
dc.date.available2018-06-13T08:11:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58516
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tutkia 5-vuotiaiden lasten vertaistyöskentelyä digitaalisen, tunne- ja sosiaalisia taitoja vahvistavan Tunne-etsivät-pelin aikana. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu tunnetaitopelin avulla. Aihe on ajankohtainen, sillä vuonna 2016 voimaan tulleessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tuodaan esiin teknologian rooli lapsen arjessa ja lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistamisen merkitys (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016, 24). Aineisto on kerätty helmi-maaliskuussa 2016 kahdesta päiväkodista. Tutkimukseen osallistuneet 13 lasta työskentelivät tietokoneen äärellä pareittain. Videoinnit on toteutettu pääasiassa niin, että parit ovat olleet kaksin huoneessa tietokoneen ääressä ja tarvittaessa pyytäneet aikuista apuun. Tämän jälkeen aineisto litteroitiin kirjaamalla puheen lisäksi myös lasten toimintaa ja eleitä pelin äärellä. Analyysitavaksi muodostui vertaisvuorovaikutukseen keskittyvä videoanalyysi. Tutkimuksessa käy ilmi, että lasten vertaistyöskentely näyttäytyy vastavuoroisena, toisia tukevana tai toisen lapsen enemmän hallitsevana. Hiiri määritti suuressa määrin vertaistyöskentelyä, jolloin lapset sopivat yhdessä toimintamallin, miten työskentelevät pelin äärellä. Yhteistoiminnallisuutta tuki lasten keskinäinen suhde, motivaatio pelissä etenemiseen ja taidot ottaa toinen työskentelyssä huomioon. Parit tukivat toisiaan tehtävissä suoralla tai opettavaisella ohjauksella ja kannustivat onnistumisissa.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othervertaistyöskentely
dc.subject.othersosiaalinen pätevyys
dc.subject.otherdigitaalinen oppimisympäristö
dc.subject.otherTunne-etsivät
dc.title"Hei sä voit kuljettaa ja mä painan tästä" : lasten yhteistoiminnallinen vertaistyöskentely Tunne-etsivät pelin aikana.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806133163
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoyhteistoiminnallisuus
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysotietokoneet
dc.subject.ysovertaissuhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record