Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKarvonen, Sanna-Kaisa
dc.date.accessioned2018-06-08T11:40:06Z
dc.date.available2018-06-08T11:40:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58473
dc.description.abstractTutkimus suoritettiin Kokkolassa ja tutkimusjoukon muodostivat kaksi rehtoria ja kolme luokanopettajaa. Tämän tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien käsityksiä draaman käytön merkityksestä ja mahdollisuuksista perusopetuksessa sekä sitä, mitä draaman käyttö vaatii opettajilta. Tutkimuksen teoriaosassa on perehdytty draaman käsitteen avaamiseen sekä sen näyttäytymiseen opetuksessa, muissa tutkimuksissa sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. Tutkimukseni kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin, ja siinä on käytetty fenomenografista menetelmää. Aineistoanalyysi alkoi tutustumalla aineistoon, minkä jälkeen tutkimukselle oleelliset merkitykset nostettiin esiin. Tämän jälkeen aineisto kategorisoitiin ominaisuuksien mukaan ja pyrittiin löytämään kategorioita yhdistäviä tekijöitä. Tutkimuksen tuloksena syntyi kolme pääkategoriaa. Syntyneet kategoriat olivat oppimisprosessin osa, autenttisuus sekä kokonaisuuden hahmottaminen. Draaman mahdollisuuksien ja hyötyjen käsittäminen näyttäytyi luokanopettajien ja rehtoreiden haastatteluissa draaman ymmärtämisenä autenttisuuden mahdollistajana. Draaman menetelmien koettiin olevan osa oppimisprosessia muotoutuen kulloisenkin oppimistavoitteen suuntaiseksi. Yhtenäisenä tekijänä syntyneiden kategorioiden välille muodostui draaman käsittäminen kokonaisuuden hahmottajana. Yhdistäviksi tekijöiksi kokonaisuuden hahmottamisen näkökulmasta nousi se, että draaman hyödyntäminen oli riippuvainen luokanopettajan tiedoista ja taidoista. Tutkimukseni perusteella luokanopettajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa ja taitoa draaman käytön mahdollisuuksista opetuksessa.fi
dc.format.extent63
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajien valmiudet draaman hyödyntämiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083128
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysodraamapedagogiikka
dc.subject.ysodraamakasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record