Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha
dc.contributor.authorLuukkainen, Maija
dc.contributor.authorKoskela, Anu
dc.date.accessioned2018-06-08T10:16:15Z
dc.date.available2018-06-08T10:16:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58462
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia merkityksiä vah-vuusperustainen opetus saa luokanopettajien kertomuksissa sekä miten erilaisten oppilaiden vahvuuksien löytymistä ja vahvistamista tuetaan inklusiivisessa koulussa. Tutkimuksessamme tarkasteltiin luokanopettajien käsityksiä vahvuusperustaisesta opetuksesta ja sen hyödyntämisestä luokkaan integroitujen oppilaiden kohdalla. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin narratiivisella haastattelulla. Haastatteluihin osallistui kuusi espoolaista luokanopettajaa, jotka työskentelevät inklusiivisessa koulussa. Myös aineiston käsittelyssä käytimme sekä narratiivista analyysia että narratiivien analyysia. Analyysin kautta nousivat esiin Vahvuus-Veikon, Intuitio-Irman ja Toimija-Tertun tyyppitari-nat. Saatujen tulosten mukaan luokanopettajat ymmärsivät vahvuusperustaisuuden monin eri tavoin. Opettajat eivät olleet saaneet vahvuusperustaisuuteen koulutusta vaan heidän tietämyksensä vahvuusperustaisesta opetuksesta nousi pääosin oman kiinnostuksen pohjalta hankitusta tiedosta. Luonteenvahvuuksia omatoimisesti opiskelleet opettajat määrittelivät vahvuudet positiivisen pedagogiikan teoriaan perustuen, mutta luonteenvahvuudet sekoittuivat myös akateemisiin taitoihin tai tunnetaitoihin. Opettajien tarinoissa nousi selkeästi esille osallisuuden pyrkimys ja halu oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Vahvuusperustainen lähestymistapa ei näyttäytynyt kuitenkaan erityisen merkittävänä integrointien yhteydessä. Vahvuusperustaisuutta merkittävämmäksi tekijäksi integrointiin liittyen opettajat kokivat yhtenäisen toimintakulttuurin tai sen puuttumisen.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.othervahvuusperustainen opetus
dc.titleHuomioita hyvyydestä : luokanopettajien kertomuksia vahvuusperustaisesta opetuksesta inklusiivisessa koulussa.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083117
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysointegroitu opetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record