Show simple item record

dc.contributor.advisorMikkola, Leena
dc.contributor.authorRantala, Heidi
dc.date.accessioned2018-06-08T06:09:17Z
dc.date.available2018-06-08T06:09:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58435
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkasteltiin työhön perehdyttämistä siihen kytkeytyvien ilmiöiden avulla. Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää, mitä työhön perehdyttäminen on ja millainen on vuorovaikutuksen rooli osana työhön perehdyttämistä. Tutkielma toteutettiin käyttämällä tutkimusmenetelmänä narratiivista kirjallisuuskatsausta. Tiedonhaun tuloksena analyysin kohteeksi valittiin viisi ilmiötä; sosiaalistuminen (organizational socialization), assimilaatio (organizational assimilation), kiinnittyminen (engagement), orientoiva perehdyttäminen (orientation) ja ohjaava perehdyttäminen (onboarding). Tutkielman aineisto koostui kansainvälisistä artikkelitietokannoista poimituista vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista, jotka käsittelivät analyysin kohteena olevia ilmiöitä ja vuorovaikutusta. Kirjallisuuskatsaus osoittaa, että työhön perehdyttäminen jäsentyy kahteen eri näkökulmaan sen mukaan, nähdäänkö toimijana organisaatio vai tulokas eli yksilö. Organisaation näkökulmasta tarkasteltuna perehdyttäminen on strateginen prosessi, joka sisältää tiedon jakamista sekä erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -ympäristöjen luomista ja ylläpitämistä. Uuden työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna perehdyttäminen näyttäytyy dynaamisena vuorovaikutusprosessina, jolle ominaista on roolien ja merkitysten luominen sekä yhteensovittaminen yhdessä organisaation muiden jäsenten kanssa. Tulosten pohjalta voidaan myös todeta, että vuorovaikutuksen rooli on merkittävämpi niissä työhön perehdyttämiseen kytkeytyvissä ilmiöissä, joissa toimijana on organisaation sijaan yksilö. Lisäksi näyttää siltä, että työhön perehdyttämisessä ja siihen kytkeytyvien ilmiöiden tutkimuksessa on viimeisten vuosikymmenten aikana siirrytty organisaatiokeskeisyydestä tulokaskeskeisyyteen. Tämän tutkielman tulokset lisäävät ja yhtenäistävät ymmärrystä työhön perehdyttämisestä ja luovat pohjaa vuorovaikutuksen tutkimiselle osana perehdytysprosessia. Tutkielman tuottamaa tietoa voidaan soveltaa etenkin organisaatioissa ja työyhteisöissä osana työhön perehdyttämisen suunnittelua ja kehittämistä.fi
dc.format.extent44
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöhön perehdyttäminen
dc.titleMitä työhön perehdyttäminen on?: Vuorovaikutuksen näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806083102
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysoperehdyttäminen
dc.subject.ysotyönopetus
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysotyöpaikkakoulutus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record