Show simple item record

dc.contributor.advisorTergujeff, Elina
dc.contributor.authorAhlgren, Anna-Kaisa
dc.date.accessioned2018-06-06T07:36:55Z
dc.date.available2018-06-06T07:36:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58380
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee englannin kielen opettajien asenteita oppimateriaaleja kohtaan Suomessa. Aiemmin on tutkittu, kuinka esimerkiksi opettajien asenteet oppilaita kohtaan ovat vaikuttaneet opetukseen ja sen laatuun. Tämä tutkielma pyrkii osoittamaan vaikuttavatko opettajien asenteet oppimateriaaleja kohtaan heidän käyttämiinsä oppimateriaaleihin ja sitä kautta opetukseen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusta varten observoitiin englannin kielen opetusharjoittelijan ja kokeneen englannin kielen opettajan pitämiä oppitunteja sekä haastateltiin samoja opettajia koskien heidän käyttämiään oppimateriaaleja ja asenteitaan oppimateriaaleja kohtaan. Observointien aikana todistettua oppimateriaalien käyttöä verrattiin haastatteluissa ilmi tulleisiin opettajien omiin näkemyksiin, lisäksi opettajia verrattiin toisiinsa tuoden esille kokemuksen ja koulutuksen tuomia eroja oppimateriaalien käytössä. Tutkimusdata kerättiin helmikuussa 2018 ja kerätty data koostui observointien aikana kirjatuista muistiinpanoista sekä opettajien haastatteluista, jotka nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin. Tutkimusdataa analysoitiin soveltaen temaattista analyysia observointien muistiinpanoihin, sekä hyödyntäen vertailevan tapaustutkimuksien periaatteita vertaillen opetusharjoittelijan ja kokeneen opettajan asenteita ja opetusmateriaalien käyttöä. Tutkimustulokset osoittivat, että opetusharjoittelija käytti kokenutta opettajaa enemmän itse luomiaan ja muita materiaaleja kuin oppikirjaa. Kokenut opettaja sen sijaan painotti oppikirjan ja kustantajien materiaalien käyttöä. Tutkimus osoitti opettajien olevan melko tietoisia omista asenteistaan ja oppimateriaalien käytöstään. Molemmat opettajat arvioivat oman oppimateriaalien käyttönsä lähes prosenttitarkasti samaksi kuin observoinneissa todistettu materiaalien käyttö ja oppimateriaalien käyttö oli linjassa heidän nimeämiensä preferenssien kanssa. Tutkimuksen pienen otannan ja kvalitatiivisen otteen vuoksi tutkimuksen tulokset eivät ole laajennettavissa suurempaan mittakaavaan. Tutkimusta voitaisiin laajentaa suurentamalla otantaa sekä laajentamalla sitä eri kouluihin, ottaen huomioon myös koulujen rahoituksen vaikutus oppimateriaalien käyttöön. Tutkimus tarjoaa kuitenkin tärkeää tietoa opetusharjoittelijan ja kokeneen opettajien asenteiden ja materiaalien käytön eroista sekä vallalla olevista näkemyksistä oppimateriaalien käytön suhteen.fi
dc.format.extent29
dc.language.isoen
dc.subject.otherattitudes
dc.subject.otherauthenticity
dc.subject.otherEFL
dc.subject.otherEnglish as a foreign language
dc.subject.otherteaching materials
dc.titleEFL teachers' attitudes towards using teaching materials in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806063035
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysostudy material
dc.subject.ysoattitudes
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoupper comprehensive school


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record