Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorPosio, Eveliina
dc.date.accessioned2018-06-01T07:24:04Z
dc.date.available2018-06-01T07:24:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58265
dc.description.abstractToiminnallisuus ja toiminnalliset työtavat ovat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan tärkeitä opetusmenetelmiä alaluokilla. Toiminnallisuus on paljon esillä nykyajan suomalaisessa pedagogisessa kirjallisuudessa, mutta sen teoriatausta ja sovellusmahdollisuudet käytännön opetukseen jäävät usein vähälle huomiolle. Näin ollen toiminnallisuudesta on useita erilaisia tulkintoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014: 219) mukaan vieraiden kielten opetuksessa on käytettävä ”vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja”. Näitä työtapoja ei kuitenkaan määritellä tarkasti, joten kieltenopettajien voi olla haastavaa toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita työssään. Tämä materiaalipaketti sisältää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014), kokemuksellisen oppimisen ja funktionaalisen kielikäsityksen periaatteisiin pohjautuvan tulkinnan toiminnallisuudesta. Tavoitteena on tarjota toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia alaluokkien englannin opetukseen. Lähtökohtana on merkityksellisten kokemusten kautta oppiminen ja oppilaan rooli aktiivisena toimijana. Materiaalissa on erilaajuisia tehtäväkokonaisuuksia, joista opettajat voivat valikoida omille ryhmilleen parhaiten soveltuvat. Tehtäviä voi vapaasti muokata oppilaiden tarpeiden mukaan. Materiaali pyrkii yhdistämään konkreettisen kokemuksen ja toiminnan sekä tiedon abstraktin kognitiivisen prosessoinnin oppilaslähtöisesti. Tarkoituksena on rakentaa yhteyksiä englannin kielen rakenteiden, sanaston ja fraasien sekä niiden konkreettisten käyttötarkoitusten välille. Materiaali on kohdennettu 5-6-luokkien englannin opetukseen, mutta sitä voi soveltaa myös muiden ikäryhmien opetukseen. Teoriaosassa avaan toiminnallisen oppimisen käsitettä kokemuksellisen oppimisen ja toimijuuden teorioihin perustuen. Käsittelen toiminnallista kieltenoppimista ja -opetusta funktionaalisen kielikäsityksen teorioiden ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) näkökulmista. Tarkastelen toiminnallisuuden erilaisia määritelmiä ja suhdetta kieltenoppimiseen ja -opetukseen myös pedagogisen kirjallisuuden ja Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) pohjalta. Lisäksi pohdin syitä sille, miksi toiminnallisuutta on vaikea määritellä. Teoriataustan perusteella muodostan oman määritelmäni toiminnallisuudesta ja toiminnallisesta kieltenoppimisesta ja -opetuksesta. Määritelmässä painottuvat oppilaan kokonaisvaltainen aktiivinen toimijuus, konkreettisen kokemuksen kautta oppiminen, tiedon rakentaminen sekä kielen oppiminen sen käytön avulla.fi
dc.format.extent113
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherfunctional working methods
dc.subject.otherforeign language learning and teaching
dc.subject.otherlearner agency
dc.titleFunctional English language learning: a material package for primary education
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201806012969
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysovieraat kielet
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysoforeign languages
dc.subject.ysolower comprehensive school
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoeducational methods
dc.subject.ysofunctionality
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record