Show simple item record

dc.contributor.advisorHökkä, Päivi
dc.contributor.authorJuntunen, Linda
dc.date.accessioned2018-05-29T08:37:11Z
dc.date.available2018-05-29T08:37:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58198
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää tietointensiivisellä IT-alalla työskentelevien esimiesten käsityksiä luovuudesta ja sitä tukevista johtamisen käytännöistä. Tutkielman aihe on tärkeä, sillä alati kasvavalla IT-alalla luovuus on keskeinen osa jokapäiväistä työskentelyä ja tutkimusten mukaan esimiehen toimilla, suhtautumisella ja käsityksillä on merkittävä vaikutus luovuuden ilmenemiseen ja ilmentämiseen työpaikalla. Tutkielman aineisto koostuu JELMO- ja HeRMo-tutkimushankkeista kerättyjen kahdeksan esimiesasemassa olevan henkilön haastatteluista. Aineisto analysoitiin kolmessa eri osiossa. Ensin analysoitiin fenomenografisen käsiteanalyysin avulla esimiesten luovuuskäsitykset. Tätä seurasi fenomenografinen johtamisen käytäntöjen käsiteanalyysi. Viimeisessä osiossa yhdistettiin kahden ensimmäisen osion tulokset abduktiivista päättelyä hyödyntäen ja muodostettiin esimiesten käsitysten mukaiset luovuutta tukevat johtamisen ja johtajuuden käytännöt. Esimiesten luovuuskäsityksiä raamittivat olosuhde-, toiminto- sekä yksilötekijät. Luovuutta tukevat johtamisen käytännöt jakautuivat managerialistisiin johtamisen tekoihin ja vuorovaikutteisiin johtajuuden käytäntöihin. Managerialistisia luovuutta tukevia johtamisen tekoja olivat työprosessitiedon tarjoaminen ja panttaaminen, työn puikottaminen, ohjaus ja koutsaus sekä rekrytoinnin hallinta. Vuorovaikutteisia johtajuuden käytäntöjä olivat henkinen palkitseminen, fasilitointi, tilanteisiin mukautuminen, asiantuntijuuteen luottaminen, osallistaminen ja vuorovaikutusprosessien hallinta. Tulevaisuudessa olisi tärkeä tutkia samassa tutkimuksessa esimiesten ja alaisten käsityksiä luovuuden johtamisesta, ja verrata niitä toisiinsa. Näin saataisiin tarkempaa tietoa luovuutta tukevan esimiestyöskentelyn vaikuttavuudesta.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.othertietointensiivinen työ
dc.subject.otherIT
dc.titleLuovuutta tukeva johtaminen tietointensiivisellä IT-alalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805292870
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysoesimiestyö
dc.subject.ysotietotyö
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysojohtaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record