Show simple item record

dc.contributor.authorKaulio, Anna
dc.date.accessioned2018-05-25T10:00:58Z
dc.date.available2018-05-25T10:00:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58109
dc.description.abstractMobiilimaksuteknologiat ovat uusi, perustavanlaatuinen ilmiö, joka tulee muuttamaan rahoitusmarkkinoita pysyvästi. Uudenlaiset teknologiat mahdollistavat erilaisten maksujen suorittamisen mobiililaitteella helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mobiilimaksuteknologiat voidaan jakaa karkeasti lähimaksu- ja etämaksuteknologioihin. Uusimpana innovaationa markkinoille on tullut mobiililompakko, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisten maksutapahtumien suorittamisen samalla järjestelmällä. Mobiililompakkoon voidaan myös sisällyttää muita henkilökohtaisia tietoja, kuten erilaisia tunnuslukuja sekä etukortteja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan erilaisia mobiilimaksujärjestelmiä käyttäjäkokemuksen näkökulmasta. Mobiilimaksaminen on ilmiönä vielä melko uusi, joten tehty tutkimus pohjautuu yleistettyihin havaintoihin rajoitetusta, varhaisten käyttäjien käyttäjäryhmästä. Tehdyissä tutkimuksissa keskitytään myös paljon tutkimaan käyttöönottoa ja omaksumista, sillä se hyvin ajankohtainen vaihe sovelluspohjaisille mobiilimaksujärjestelmille. Peilataan myös yleisesti mobiilimaksusovellusten käyttäjäkokemukseen vaikuttavia tekijöitä mobiilimaksamisen kontekstiin. Tutkimukset osoittivat, että tärkeimpinä tekijöinä mobiilimaksusovellusten käyttäjäkokemuksesta puhuttaessa nousivat helppokäyttöisyys, koettu hyödyllisyys sekä turvallisuus ja luottamus. Erityisesti turvallisuus korostui, verrattuna muihin mobiilisovelluksiin, sillä mobiilimaksujärjestelmät sisältävät paljon henkilökohtaista dataa käyttäjästään. Tämä kandidaatin tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja se pohjautuu Google Scholarista löytyviin tutkimusartikkeleihin. Hakusanoina on käytetty esimerkiksi mobile payment services, mobile wallet, user experience sekä mobile payment adoption. Tutkimusartikkelit toivat hyvin esille mobiilimaksujärjestelmien tutkimukseen liittyviä haasteita, esimerkiksi käyttäjäryhmän rajallisuus sekä lyhyt käyttöjakso.fi
dc.description.abstractMobile payment technologies are a new fundamental phenomenom, that will change the financial market permanently. New technologies make it possible to make different payments on a mobile device easily, quickly and cost-effectively. Mobile payment technologies can be roughly divided into proximity payments and remote payments. The latest innovation on the market is mobile wallet, which allows for a variety of payment transactions with same system. Mobile wallet can also include other personal information, such as different key figures and front-end cards. This study looks at various mobile payment systems from a user experience perspective. Mobile payment is still a quite new phenomenom, so the study is based on a generalized observations of a limited user group of early users. The studies carried out also focus heavily on the deployment and adoption as it is a very timely step for mobile payment systems. They also commonly mirror the factors affecting the user experience of the mobile payment applications in the mobile payment context. The research shows that the most important factors conserning the user experience of mobile payment applications were ease of use, perceived utility, security and trust. Especially security was emphasized, compared to other mobile applications, because the mobile payment systems include lots of personal data of their users. This bachelor’s thesis was conducted as a literar review based on the research articles from the Google Scholar. Key words used have been for example mobile payment services, mobile wallet, user experience and mobile payment adoption. The research articles highlighted the challenges emerged in the research of mobile payment systems.en
dc.format.extent23
dc.language.isofi
dc.subject.othermobiilimaksaminen
dc.subject.othermobiilimaksu
dc.titleMobiilimaksujärjestelmien käyttäjäkokemus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201805252780
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokäyttäjäkokemus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record